+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Audit Modul

TOPmanager® indeholder et smart og integreret auditmodul som interagerer med afvigelsesmodulet og forbedringsmodulet.

Auditmodulet indeholder styring af Lead Auditorer, Auditorer og Audit Trainees, fastlæggelse af rammer for interne- og eksterne audits, detailprogrammer, auditplaner, standardtjeklister, skildpaddediagrammer (Turtle-diagrammer) samt auditrapporter.

Oprettelse af afvigelser og forbedringsforslag
Det er nemt at oprette afvigelser og forbedringsforslag, mens du er i gang med at skrive selve auditrapporten.

Detailprogrammer for auditeringen
Det nemt at oprettet programmer for auditeringen med tidspunkter, afdelinger du vil besøge, fokusområder samt de personer du gerne vil auditere. Du kan oprette flere detailprogrammer til den enkelte audit, hvis du har brug for dette (eventuelt hvis din audit går over flere dage).

Tjeklister
Du kan oprette tjeklister – eventuelt med udgangspunkt i dine standardtjeklister (se nedenfor). På tjeklisterne er der mulighed for at notere svar. der er også mulighed for at du kan bytte rundt på rækkefølgen af dine spørgsmål.

Auditrapporter
Når du er færdig med din audit kan du oprettet auditrapporten og beskrive resultatet af auditeringen. Du kan også forberede auditrapporten forud for auditeringen eller undervejs i din audit.  Du kan udarbejde overskuelige auditrapporter og undervejs i din rapportering rejse de afvigelser og forbedringsforslag, som er relevante at rejse. Auditmodulet synkroniserer med afvigelsesmodulet og forbedringsmodulet mens du skriver auditrapporten. Du kan udarbejde flere auditrapporter til den enkelte audit, hvis du har behov for det.

Fra auditor til auditor…
Rapporten indeholde også et område hvor auditorer kan skrive beskeder og opmærksomhedspunkter til hinanden. Disse tekster kan kun læses af personer med adgang til auditmodulet. 

Standardtjeklister
Du har mulighed for at opbygge dine egne standardtjeklister med spørgsmål som du ofte benytter. Når du opretter dine egne standardtjeklister kan du vælge at tage udgangspunkt i TOPmanager®s standardtjekliste, som indeholder 24 spørgsmål, hvoraf flere af spørgsmålene består af flere uddybende spørgsmål. I alt indeholder TOPmanager® standardtjeklisten 64 forhold, som giver god mening at afdække.

Det er også nemt for dig at fjerne eller tilføje spørgsmål fra den oprindelige TOPmanager® standardtjekliste og herefter gøre den tilpassede liste til din egen standardtjekliste.

Score på tjeklisterne
Du har i tjeklisterne mulighed for at tildele en score (+2, +1, -1, -2) for besvarelsen af hvert af spørgsmålene. Når alle spørgsmål er gennemgået, kan du få en samlet score på oplevelsen af besvarelsen i den enkelte tjekliste.

Muligheden med ”Score” er specielt egnet ved de audits, hvor du afdækker de samme forhold og således kan sammenligne forskellige situationer. Eksempelvis ved audits hos underleverandører, ved audits i sammenlignelige afdelinger etc.

Referencer til ISO-standarders kravelementer, processer og dokumenter
I tjeklister og auditrapporter har du mulighed for reference til ISO-standardernes punkter, til jeres processer og/eller til virksomhedens versionsstyrede dokumenter.