+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Referencer

Vores mission har fra starten været, at skabe et ledelsessystem som er nemt, intuitivt, funktionelt og smart!
Vi har modtaget meget positiv feed back på programmet hver gang vi har præsenteret TOPmanager® for nye interessenter og det er blevet klart for os, at softwareprogrammet kan anvendes i mange flere brancher end vi fra starten havde i tankerne. TUSIND TAK for de mange gode inputs til at forbedre softwaren endnu mere. Vi lytter og er taknemmelige for jeres tilbagemeldinger.

Hvad siger kunderne om TOPmanager®…

 

TOPmanager® indeholdt det vi havde brug for  og programmet var let tilgængeligt!

Der er naturligvis en række formelle krav et ledelsessystem skal opfylde, ud over disse havde vi stor fokus på, at vores nye ledelses system skulle være pragmatisk opbygget og let tilgængelig. Efter at have undersøgt flere mulige systemer, faldt vores valg på TOPmanager, da det indeholdte de elementer vi havde brug for, i forbindelse med effektiv styring af dokumenter, risikoanalyser, kompetencer samt øvrige krav i forbindelse med ISO 9001-certificering og vores fødevaresikkerhedsprogram. Et andet element vi flittigt bruger, er Infoboard’et som vi benytter til informationsopslag til vores medarbejdere på fabrikken i Hvidovre, ligesom det på sigt er tanken, at vores butikker få en fælles info tavle med relevante informationer. Vi er fortsat i implementeringsfasen, men forventer indenfor overkommelig fremtid, at have opsat infostande til vores produktions medarbejdere, så de selv kan finde instruktion, dokumenter mv.
Rune Søndergaard-Hannen, Fulfillment & Logistics Director
Lakrids By Bülow

 

TOPmanager® er en stor hjælp i hverdagen og det er virkelig nemt at arbejde med!

Vi anvender TOPmanager® til at understøtte vores certificeringer i henhold til ISO 9001 og ISO 13485. TOPmanager er intuitivt og giver os et godt overblik over afvigelser, risikovurderinger, valideringer, service og vedligehold, kalibreringer og andre opgaver med deadlines, som skal overholdes – det er virkeligt smart. Vi har netop taget TOPmanager Infoboard til os og opsat en infoskærm i frokoststuen. Det giver os helt nye muligheder med den elektroniske opslagstavle, at vi hurtigt og effektivt kan informere alle medarbejdere i god tid. Både vores kunder og de eksterne auditorer, som verificerer vores ledelsessystem, er yderst tilfredse med vores måde at implementere og dokumentere kvalitetsledelse på. HR-modulet giver os et godt overblik over kompetencer og vores registreringer på den enkelte medarbejder. TOPmanager er en stor hjælp i det daglige arbejde og det er nemt for mig at tilgå systemet når jeg er på farten. Jeg er faktisk så glad for TOPmanager at jeg har anbefalet løsningen til en del af vores kunder og leverandører.
Carsten Lundsdal, Adm. direktør
A.M.P A/S

 

Vi valgte at skifte til TOPmanager® hvilket har været den helt rigtige beslutning!

I Cabcon A/S valgte vi i ledelsen at udskifte vores eksisterende elektroniske ledelsessystem til TOPmanager®. Denne beslutning har vist sig at være helt rigtig. Den effektive dokumentstyring, afvigelsesregistreringen og HR-modulet har vi stor gavn af ligesom vi anvender TOPmanager Infoboard til vidensdeling på tværs af landegrænser. Vi valgte TOPmanager på grund af de mange gode muligheder, som er indeholdt i prisen og som vi kunne benytte fra dag ét og så kunne vi hurtigt konstatere, at brugervenligheden virkelig er i højsædet. Medarbejderne har fået væsentlig bedre og mere overskueligt system. Det er blevet nemmere at registrere og arbejde med afvigelser. At vi valgte TOPmanager som ledelsessystem i Cabcon A/S var nemt at formidle på grund af de åbenlyse fordele for brugerne og derfor tog ledelse og medarbejdere også hurtigt imod de nye muligheder. Ledelsen har sparet meget tid i forbindelse med overgangen til den nye persondata forordnings lov ved at benytte HR modulet. HR modulet har nogle fine muligheder for at lægge personfølsom data op på den enkelte medarbejder og en accept af opbevaring af data på den enkelte medarbejder og også inkluderet.
TOPmanager er nem og intuitiv at bruge i dagligdagen. Vi har virkelig taget softwaren til os i Cabcon A/S og implementeringen i hovedkontoret i Hvidovre samt i vores afdelinger rundt omkring i verden har fungeret rigtig godt.
Stig Bergendorff, Head of Sales
Cabcon A/S

 

Nemt, overskueligt og effektivt!

Det var de ord, jeg først læste om TOPmanager. Efter at have set og læst lidt mere om systemet, samt fået en intro fra Lasse Ahm Consult ApS, var jeg ikke længere i tvivl. Som ansvarlig for kvalitetssystemet i en lille nystartet virksomhed, var jeg sikker på at systemet ville være den rigtige understøttelse i udviklingen af vores kvalitetsledelsessystem. Man mærker at systemet er skabt af mennesker, som har en lang og solid erfaring inden for kvalitetsledelse. TOPmanager indeholder alle de elementer, som kræves af et kvalitetsledelsessystem – og de er sat sammen på en intelligent måde, så mit arbejde som kvalitetsansvarlig lettes betydeligt. Indrapportering og behandling af afvigelser og forbedringsforslag er nemt. Brugerne har let ved at navigere i systemet, og det er nemt at advisere om ændringer i div. dokumenter. Med andre ord, brugervenligheden er i top, systemet er gennemtænkt og prisen er lav ift. andre systemer med tilsvarende indhold/funktioner.
Anders Johan Møller-Lund, Q/A Specialist
Bio Recycling A/S

Det nye QMS TOPmanager virker rigtig fint og overskueligt. Det er nemt at finde rundt i og det indeholder de elementære dele af ledelsessystemet. Desuden er der gode udviklingsmuligheder for os.

Ja, det var Lead Auditors ord efter re-certificeringen og konvertering til ISO 9001:2015. Alt i alt havde vi en god oplevelse omkring re-certificeringen og konvertering til ISO 9001:2015. Lead auditor var utrolig positiv og begejstret for TOPmanager lige fra han trådte ind af døren. Han havde modtaget gæste login og havde forberedt sig hjemmefra. Det var en dejlig oplevelse af blive auditeret. Det virkede utrolig nemt af vise hvor i systemet standardens punkter var beskrevet og dokumenteret og hurtigt var konverteringslisten gennemgået og tjekket af. Det virkede utrolig trykt at vide at krydsreferencelisten kunne linke direkte til relevante procedure og instruktioner. Efter to dage med en masse positivitet var vi helt høje over oplevelsen. Auditor gik herfra meget begejstret over det positive indtryk han havde oplevet. Og vi glæder os til at bliver superbrugere af TOPmanager og for udnyttet de muligheder der er i systemet. Nu har vi allerede flere forbedrings og optimerings opgaver foran os.
Christina Præstegaard, QA
Metalcolour A/S

 

Implementeringen af TOPmanager® har været en stor fordel for os, idet systemet giver os et godt overblik over samtlige dokumenter i vores KLS- og ISO 9001 ledelsessystem, der nemt tilpasses virksomheden.

Den automatiske versionsstyring af dokumenterne gør det nemt at anvende systemet og at få formidlet ændringerne til resten af organisationen. Valget var ikke svært efter en flot præsentation af Lasse Ahm.TOPmanager® har gjort det nemt og hurtig at oprette en afvigelse eller et forbedringsforslag for alle i organisationen, samtidig med at de er blevet mere synlige for de ansvarlige medarbejdere og minder os om at afslutte og følge op på disse i tide.Task manager har givet os et fantastisk overblik til planlægning, da vi har fået en komplet oversigt af alle service som kræver dato overvågning. Som KLS og sagkyndig virksomhed med lovpligtige eftersyn, kalibreringer og kundeeftersyn giver Task manager netop det overblik med en god dokumentation, samt oplysninger om kommende aktiviteter. Jeg kan kun anbefale andre at implementere TOPmanager. Systemet er intuitivt og har været nemt at implementere. TOPmanager har sparet os for en masse tid og har været med til at gøre ledelsessystemet meget mere brugbart i hele organisationen, også når arbejdet foregår ude hos kunden.
Lene Stryg, Kvalitetskoordinator
Contech Automatic ApS

 

Med TOPmanager® har vi gjort arbejdet med vores ledelsessystem og dokumentation meget nemmere i hele organisationen.

Vores fokus har været, at et nyt system skulle spare os tid i versionsstyring af procedure og instruktioner og ved afvigelses og reklamationsbehandlingen. Det har TOPmanager® helt sikkert opfyldt. Systemet var nemt at implementere i virksomheden og medarbejderne har taget godt i mod den nye måde at arbejde på. Medarbejderne opretter forbedringsforslag og afvigelser direkte i TOPmanager®, som sender sagen videre til den ansvarlige. TOPmanager® sikrer overblik over igangværende sager og viser status og vi kan hurtigt skabe os et statistisk overblik over igangværende og afsluttede afvigelser og på den måde se trends i ledelsessystemet.
TOPmanager® har været en rigtig god oplevelse og investering for vores virksomhed.
Rikke Molter, Administrations- og kvalitetschef
Knudsen Extrusion ApS

 

 

Nedenfor ser du et udsnit af vores kunder…

Har du forslag til en ny feature…
Hvis du har en god idé til en ny feature i TOPmanager® er du altid velkommen til at sende os en mail (brug knappen nedenfor) eller ringe til os på 56 29 72 36.

Vi undersøger i samarbejde med vores softwareudviklere mulighederne for, om din gode idé kan realiseres. Vi kan ikke love, at vi implementerer din idé, men vi samler på gode idéer og på den måde udvikles programmet løbende.

Når mulighederne er undersøgt, bestræber vi os på at give dig en tilbagemelding hurtigst muligt.