+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.2.03.18

Latest update
March 18, 2022

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Glemt login
klik her

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

 

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

 

6. maj 2022
Kopiering af risikoanalyse. Nu er det muligt at kopiere en risikoanalyse. Dette kan du med fordel anvende når analyser ligner hinanden og har samme step. 

Læg lås på risikoanalyser. Nu har du også mulighed for at lægge lås på dine risikoanalyse. Lås på risikoanalyser kan være en fordel når risikoanalyserne indeholder fortrolig information som du ikke ønsker at dele med alle brugere i organisationen.
Sikring af modtagere af indberetninger i TOPmanager® Whistleblower System. Brugere som er registreret som modtagere af indberetninger i TOPmanager® Whistleblower System kan ikke længere inaktiveres eller slettes. Dette for at sikre, at superbrugere ikke ved en fejl inaktiverer eller sletter brugere tilknyttet TOPmanager® Whistleblower System.
Udtræk af kompetencer på medarbejder. Nu er det muligt at udtrække kompetencer på den enkelte bruger. Der kan i fanen "Kompetencematrix" selekteres på den enkelte kompetence eller der kan selekteres på den enkelte bruger. 
Aktiviteter på brugere (opført på stamkort) er markeret med farver afhængig af deadline. Aktiviteter planlagt på stamkort er nu tydeliggjort afhængig af deadline. De anvendte farver er GRÅ (inden påmindelsesperioden), GUL (i påmindelsesperioden) RØD (deadline er overskredet).
Muligheder for udtræk af procesdata i TOPrecord® (supplement til TOPmanager®). Nu er et det muligt at udtrække data i skemaform, hvor den løbende proces vises i både graf og i skemaform med oplysninger om mindste indtastede værdier, største indtastede værdier, gennemsnit af indtastede værdier. 

 

18. marts 2022
Skab en "pakke af dokumenter" til brug ved træninger. Nu er det muligt, at skabe en pakke af dokumenter, som kan sendes i træning på én gang. Denne feature er særligt anvendelig ved ansættelse af nye medarbejdere eller planlagt gentræning af særlige dokumenter. I dokumentpakken samler du de dokumenter, som er relevante at udsende i træning på én gang. Det er muligt efterfølgende at tilføje brugere til de enkelte træninger.
Tilføj nye høringsparter til en igangværende høring. Det er nu muligt at tilføje en eller flere høringsparter til en igangværende høring.  Du kan tilføje nye høringsparter ad flere omgange og på den måde udvide kredsen af høringsparter.
Tilføj nye træningsparter til en igangværende træning. Nu er det blevet muligt at tilføje nye træningsparter til en igangværende træning. Denne nye feature gør det endnu nemmere at styre træninger.

31. januar 2022
Oversigter over planlagte og udførte HR-aktiviteter.
Nu er det muligt at trække værdifulde oversigter over planlagte og gennemførte HR-aktiviteter. Aktiviteterne skal grupperes i kategorierne: Samtale, Uddannelse, Træning, Opgave/Event og Andet. Det er blevet muligt at beskrive den planlagte aktivitet detaljeret (eksempelvis: "Opfølgning på MUS-samtale"), tildele én af de fastlagte kategorier samt at kommentere på aktiviteten ved gennemførslen af aktiviteten i feltet "Kommentar". Ændringen giver brugere på det øverste HR-niveau tilladelse til at trække oversigter over planlagte og gennemførte aktiviteter på alle brugere indenfor en ønsket periode, at selektere på kategorier, at selektere på personaleansvarlig samt at selektere på brugere. Ændringen giver også den enkelte personaleansvarlige leder tilladelse til at trække tilsvarende oversigter for egne planlagte og gennemførte aktiviteter. 

20. december 2021
Selekter på standarder i dokumenter, krydsreference, tjeklister, auditrapporter og auditplanen.
Nu er det muligt at selektere på de standarder, der er tilknyttet ledelsessystemet. Det betyder, at du kan markere den enkelte standard ved redigering af dokumenter og på den måde få vist de enkelte punkter i den valgte standard.
På samme enkle vis kan der selekteres i krydsreferencen. Ligeledes kan der selekteres på tjeklister og ved udfyldelse af auditrapporten.
Opret dokumenter ved at tage udgangspunkt i eksisterende dokumenter (kopi). Nu er det muligt ved oprettelse af et dokument, at tage udgangpunkt i et eksisterende dokument. Alle enkeltdele i dokumentet overføres - herunder tekst, diagrammer, tabeller samt oplysninger om granskning, granskningansvarlig, interval, dokumentejer samt tilknyttede punkter i standarderne. 

29. november 2021
Vedhæft fil ved at trække filen til "Vælg fil".
I de mest anvendte browsere er det nu muligt at vedhæfte en fil til eksempelvis en afvigelse, en forbedring, en risikoanalyse, et task eller til et personalestamkort ved blot med musen at trække filen hen til knappen "Vælg fil". Du kan uploade billeder, e-mails, dokumenter etc.  Når du har trukket filen til "Vælg fil" klik på "Upload". Princippet kender du måske allerede som "Drag & Drop".
Mulighed for skærpet sikkerhed omkring passwords. Læs mere om disse nye muligheder i Informationsfeltet i dit TOPmanager® system. 

19. november 2021
Ændret opsætning i auditmodulet / mulighed for at flytte en audit eller indskyde en audit mellem 2 eksisterende audits.
Nu er det muligt at flytte eller indskyde en audit i auditplanen i den enkelte auditramme. De nye features gør det muligt at oprette eksempelvis en ad hoc audit og placere denne mellem 2 eksisterende audits eller at bytte rundt på 2 planlagte audit. Flytningen er nem og øger fleksibiliteten - se yderligere detaljer i vejledningen Audit ► Sådan arbejder du med Audit modulet - 2 (Auditplanen).