+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.3.01.25

Latest update
January 25, 2023

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Glemt login
klik her

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

 

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

 

6. marts 2023
Sikring af indtastninger i Task manageren. Task manageren gjort mere brugervenlig med information undervejs i indtastningsprocessen. Brugeren orienteres løbende ved brugen ligesom eventuelle afbrydelser i processen tydeligt fremgår på stamkortet og i registreringen. Ændringen har til formål at minimere fejlregistreringer i taskmanageren og at kortlægge brugere, som har påbegyndt task uden at færdiggøre disse opgaver samt at dokumentere alle ændringer.
Løbende status om tasket er aktivt og næste aktivitet er planlagt. Øverst orienteres løbende med tekster om det aktuelle task er aktivt og om næste aktivitet er planlagt eller ikke planlagt.  Denne information skal medvirke til at brugeren er orienteret om at tasket er korrekt udfyldt og næste aktivitet er planlagt eller at tasket IKKE er korrrekt udfyldt og at næste aktivitet derfor ikke er planlagt. 

 

25. januar 2023
Redigering af dokumenter. En væsentlig ændring er implementeret i forbindelse med redigering af forretningsgange (procedurer, SOP'er), instruktioner, afvigelser, forbedringer, auditprogrammer, tjeklister og auditrapporter. Ændringen er implementeret for at sikre, at kun én bruger ad gangen kan åbne og redigere det samme dokument, samme afvigelse,
samme forbedring eller samme auditdokument (program, tjekliste og/eller auditrapport). Du aktiverer redigering og skal huske at afslutte redigeringen igen.
På forsiden vises om en afvigelse eller forbedring redigeres i øjeblikket. Holdes cursoren henover "E" vises hvem der redigerer og hvornår redigeringen er påbegyndt. Dette giver viden om at en bruger ikke kan redigere denne afvigelse i øjeblikket da redigering allerede er igang af en anden bruger.  

 

25. november 2022
Bedre visning på PC/mac når dokumenter sendes i træning. Nu er visningen blevet optimeret i forbindelse med dokumenter, som sendes i træning. Kvittering for "Læst og forstået" skal fremover foretages i bunden af dokumentet. Dette skal medvirke til at brugerne har gennemgået hele dokumentet inden kvitteringen. 
Afslut flere igangværende træninger på én gang. Nu er det muligt, at afslutte flere træninger på én gang. Dette er særligt tidsbesparende når mange træninger er i gang på én gang. Alle træninger, som er klar til afslutning, er markeret med et grønt tjektegn. Disse træninger kan nu afsluttes på én gang ved at klikke på den nye knap "Afslut træninger". Ønsker I ikke at afslutte én eller flere af disse træninger (eventuelt fordi I ønsker at koble yderligere én eller flere træningspartnere på en igangværende træning), fjernes markeringen i i boksen på oversigten inden der trykkes på knappen "Afslut træninger".
Bedre visning af alle dokumenter på smartphones - også ved kladder i høring og dokumenter i træning. Mobilvisningen af dokumenter er blevet optimeret. Nu tilpasses dokumenterne skærmen på den enkelte smartphone. Ved visning på smartphone skal mobilen således ikke længere vendes (i bredformat) for optimal visning af dokumenter. Kommentarer ved kladder i høring foregår ligeledes i en dialogboks som vises nederst på mobiltelefonens skærm. Denne ændring gør beskrivelsen af mulige kommentarer fra høringspartnerne nem og enkel. På samme måde vises knappen "Læst og forstået" i bunden af dokumentet indtil knappen er aktiveret.
Automatisk tælling af dage siden seneste hændelse – Infoboard. Det er nu muligt at indsætte en TOPmanager® Infoboard side som automatisk tæller op fra en valgt dato. Funktionen kan med fordel anvendes når du ønsker at oplyse om antallet af dage siden seneste arbejdsulykke eller lignende.
Dokumentér at du selv er blevet trænet. Nu er det muligt at vælge sig selv som træningspartner. Er du ansvarlig for en træning kan du nu også vælge dig selv som træningspartner og på den måde dokumentere at du også selv er blevet trænet i et dokument. 

 

28. september 2022
Hurtig optælling af dokumenter. Nu er det muligt hurtigt at skabe et overblik og få optalt omfanget af samtlige dokumenter. Optællingen deles mellem implementerede dokumenter og ikke-implementerede dokumenter / kladder.
Print af Forbedringer viser nu al tekst. Printer man en Forbedring vises nu al tekst under de enkelte felter i forbedringsformularen. Tidligere fremgik kun en begrænset del af teksten (den synlige del i formularerne). Ændringen betyder, at når du printer en forbedring, så medtages al relevant information i forbedringen inklusiv alle kommentarer, tilføjelser etc. 
TOPrecord® - Cp og Cpk-værdier beregnes automatisk ved procesregistreringer. Nu er der tilføjet information om Cp (proces kapabilitet) og Cpk-værdier (proces kapabilitetsindex) ved opgørelsen over procesregistreringer i TOPrecord®. Viden om Cp og Cpk er yderst nytttig viden ved kvalitetsregistreringer af masseproduktion. Cp og Cpk giver information om spredningen af batchen og batchens placering mellem tolerancegrænserne. Cp fortæller om spredningen i den enkelte batch. Cpk fortæller om i hvilken grad den samlede batch holder sig inden for tolerancegrænserne. 

9. september 2022
Internt felt på afvigelsesformularen. Nu er der etableret et nyt internt felt på afvigelsesformularen. Feltet bruges eksempelvis til at notere relevante detaljer for sagen, som ikke kan kategoriseres til de øvrige felter. Eksempelvis eventuelle tvivlsspørgsmål, oplyste detaljer overfor kunde/leverandør, årsager til afvisning af afvigelsen/sagen eller andre noter, der er væsentlige for videndeling internt i organisationen.
Kopier risikoanalyse til en anden model end den først anvendte model. Nu er det muligt at kopiere en risikoanalyse og få lagt denne kopi over i  en anden model end den model som analysen oprindeligt er skabt i. Dette er en klar fordel, hvis du eksempelvis har dokumenteret en risikoanalyse i den enkle model 1 (sandsynlighed x konsekvens) og ønsker at bruge den mere understøttende model 2 FMEA (sandsynlighed x konsekvens x opdagelse).
Mere information om samlede risici. Nu suppleres risikoanalyser også med detaljer om antallet af risikoelementer, der er røde, gule, orange (ved HACCP-modellen) samt grønne. Det er således muligt, at se fordelingen af risikoelementerne ligesom det er muligt, at se gennemsnittet af risikoelementerne. 
Logning af ændringer i risikoanalyser. Vi har implementeret log/historik på risikoanalyserne. Det nu er tydeligt at dokumentere enhver rettelse i risikoanalyserne. Loggen dokumenterer hvem og hvornår rettelser er foretaget og hvilke risici, der er justeret, mitigeret, delprocesser som er tilføjet eller fjernet, ændringer i konklusion eller beskrivelser, filer som er vedhæftet eller slettet, forbedringer som er oprettet etc.
Samtykkeerklæringer på engelsk, tysk og svensk. Nu er det muligt at implementere TOPmanager®'s forslag til samtykkeerklæringer på engelsk, tysk og svensk. Du kan hente et forslag til en samtykkeerklæring på netop det sprog, som jeres TOPmanager® system er sat op til som standard. 

 

1. juni 2022
Nye rapporter for auditorer. Auditorerne i organisationen (Lead Auditor, Auditor og Auditor Trainee) kan generere 2 nye rapporter når de kigger ind i auditplanen.

Rapport Auditplan: Her er det muligt, at få det forkromede overblik over resultaterne af en auditplan. Denne rapport er en stor hjælp til at se det samlede resultat af auditplanen - omfang af audits og antallet af afvigelser og forbedringer. Status på de rejste afvigelser og forbedringer vises også i rapporten.
Rapport Ikke planlagt aktivitet: Her er det muligt, at få overblikket over de samarbejdspartnere, processer, interne afdelinger, fokusområder i standarderne, som endnu ikke er planlagt i auditplanen. Denne rapport giver således auditorerne grundlaget for at vurdere om de resterende områder skal planlægges til at blive auditeret. Alle planlagte aktiviteter i de medtagne audits vises ikke i rapporten. Alle aktiviteter, som endnu ikke er planlagt, vises i rapporten.

 

6. maj 2022
Kopiering af risikoanalyse. Nu er det muligt at kopiere en risikoanalyse. Dette kan du med fordel anvende når analyser ligner hinanden og har samme step. 

Læg lås på risikoanalyser. Nu har du også mulighed for at lægge lås på dine risikoanalyse. Lås på risikoanalyser kan være en fordel når risikoanalyserne indeholder fortrolig information som du ikke ønsker at dele med alle brugere i organisationen.
Sikring af modtagere af indberetninger i TOPmanager® Whistleblower System. Brugere som er registreret som modtagere af indberetninger i TOPmanager® Whistleblower System kan ikke længere inaktiveres eller slettes. Dette for at sikre, at superbrugere ikke ved en fejl inaktiverer eller sletter brugere tilknyttet TOPmanager® Whistleblower System.
Udtræk af kompetencer på medarbejder. Nu er det muligt at udtrække kompetencer på den enkelte bruger. Der kan i fanen "Kompetencematrix" selekteres på den enkelte kompetence eller der kan selekteres på den enkelte bruger. 
Aktiviteter på brugere (opført på stamkort) er markeret med farver afhængig af deadline. Aktiviteter planlagt på stamkort er nu tydeliggjort afhængig af deadline. De anvendte farver er GRÅ (inden påmindelsesperioden), GUL (i påmindelsesperioden) RØD (deadline er overskredet).
Muligheder for udtræk af procesdata i TOPrecord® (supplement til TOPmanager®). Nu er et det muligt at udtrække data i skemaform, hvor den løbende proces vises i både graf og i skemaform med oplysninger om mindste indtastede værdier, største indtastede værdier, gennemsnit af indtastede værdier.