+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.1.08.25

Latest update
August 25, 2021

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

Aften/weekend
+45 29 90 90 36

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er i øjeblikket ikke planlagte opdateringer.

Seneste 6 opdateringer:

 

4. oktober 2021
TOPmanager® Whistleblower System.
Nu er det muligt at tilvælge en whistleblowerordning til sit eksisterende ledelsessystem. TOPmanager® Whistleblower System består af en indberetningsportal, hvor indberetninger kan ske anonymt, link til jeres whistleblowerprocedure (lovkrav) samt et overblik for modtagerne af indberetningerne. Whistleblowerordning er et lovkrav for virksomheder med mere end 250 medarbejdere pr. 17. december 2021 og for virksomheder med mere end 50 medarbejdere pr. 17. december 2023. TOPmanager® Whistleblower System er naturligvis også nem og intuitiv på smartphones og tablets. Læs mere om TOPmanager® Whistleblower System her. 

Udvidelser af opgavetekster i afvigelser og forbedringer. Nu er det muligt at se større tekstsammenhænge ved opgaver defineret på afvigelser og forbedringer.
TOPmanager® findes nu også på svensk. Det er muligt, at opsætte brugerprofiler til svensk sprog eller at vælge svensk som standardsprog. Det betyder, at TOPmanager® nu eksisterer på dansk, engelsk, tysk og svensk. For de af vores brugere, som har tilknyttet nemt sprogskift på forsiden, optræder der således et dansk, engelsk, tysk og et svensk flag. 

25. august 2021
Granskninger af dokumenter. Nu er det nemt at planlægge, gennemføre og dokumentere granskninger af dokumenter i TOPmanager®.
En granskning er en planlagt gennemgang med fastlagt interval der skal sikre, at indholdet i dokumenter forsat er retvisende. Granskningen dokumenteres med et dato- og signaturstempel, som dokumenterer, at indholdet har været gennemgået og er fundet retvisende. Inden for en række ISO-standarder er granskning af dokumenter påkrævet.

Upload af film- og videofrekvenser til forbedringer og afvigelser. Nu er det muligt at vedhæfte mindre video- og filmfrekvenser til forbedringer og afvigelser og uploade video- og filmfrekvenser til mappen Dokumentation. Du kan vedhæfte/uploade følgende filformater: xlsx, xlsm, xls, xlm, jpg, png, jpeg, gif, mpg, mp4, mpeg, mow, 3gpp, pdf, doc og docx. 

25. juni 2021
Søgning i TOPmanager® vejledningerne. Nu har vi gjort det nemt, at søge i de mange vejledninger i TOPmanager®. Du kan søge på både ord og sætninger. Du skal minimum søge på 3 karakterer.
Nyt brugerudtræk. Nu er det muligt, at udtrække oversigter over brugere, som opfylder fastlagte betingelser. Eksempelvis brugere fra én eller flere afdelinger, for brugere i én eller afdelinger og hvor brugerne har én eller flere bestemte funktioner osv. Du kan til- og fravælge de kriterier du ønsker indenfor; Afdeling, Funktion, Personaleansvarlig, Introstart. I rapporten kan du vælge hvilke elementer, der skal fremgå af rapporten: Afdeling, Funktion, Personaleansvarlig, Oprettet, Seneste aktivitet, Ansættelsesdato og Anciennitet.
Indtastningsfelterne i risikoanalyserne udvider sig. Indtastningsfelterne i risikoanalyserne udvider sig i takt med at der indtastes indhold. Det betyder, at felterne Beskrivelse, Forebyggelse/Kommentar samt Forklaring udvides ved større tekstmængder. Udvidelsen af felterne sker på bekostning af det æstetiske udtryk i analyserne.

26. maj 2021
Smarte opgavesæt introduceres i TOPmanager®. Nu har vi implementeret begrebet "Opgavesæt". Det er smart og effektivt. Og kvalitetssikrer processer omkring tilbagevendende sæt af opgaver. Opgavesæt bidrager således til øget effektivitet.
Et opgavesæt er et sæt af opgaver - altså en sammenhængende proces eller sæt af aktiviteter - som oftest skal udføres i forbindelse med en forbedring. Det kan eksempelvis være et sæt af opgaver, som skal udføres i forbindelse med en produktændring, en tilpasning i ERP-systemet, rettelse i prislister, tilpasning af teknisk dokumentation eller noget helt tredje. Fordelene ved at arbejde med opgavesæt er, at alle opgaverne i sættet trækkes ind på forbedringsforslaget på én gang. Der er altså ikke opgaver, som bliver glemt, overset eller på anden måde bliver fejlbeskrevet. Ved oprettelsen og definering af de enkelte aktiviteter i opgavesættet kan man allerede på forhånd definere og fastlægge de ansvarlige brugere for de enkelte opgaver. Det giver stor sikring af, at ejerskab for de enkelte opgaver placeres korrekt.  ► Læs hele vejledning om hvordan du arbejder med opgavesæt på forbedringer.
Link i afvigelse. Nu er det muligt at indsætte et link (URL-adresse) på en afvigelse.  På den måde kan en bruger referere til et dokument eller til et andet sted i eller udenfor ledelsessystemet. 
Link til risikoanalyse i afvigelser. Nu er det muligt at linke til en specifik risikoanalyse på afvigelsesformularen. Der er adgang til alle risikoanalyserne i systemet og du kan vælge at linke til den relevante risikoanalyse. Dette er særlig brugbart i de tilfælde, hvor den korrigerende handling har krævet en ny eller  en ændring en risikoanalyse. 
Redigering / låsning af dokumenter. Der er nu implementeret en effektiv sikring af, at der ikke længere kan redigeres af 2 eller flere brugere på én gang i det samme dokument.
I de tilfælde, hvor superbrugere ikke oprettede en kladde i forbindelse med en rettelse, kunne 2 eller flere brugere utilsigtet påbegynde redigering af det samme og gældende dokument på en gang. Dette er naturligvis uhensigtsmæssigt. Derfor har vi nu sikret, at redigering kun kan finde sted af én bruger ad gangen. Øvrige brugere, som forsøger at redigere dokumentet mens redigering allerede er i gang, påmindes om hvem der redigerer dokumentet og om hvornår redigeringen startede. Denne låsning af dokumentet for yderligere redigering afsluttes når dokumentet gemmes. Forlader redaktøren redigeringen ved blot at lukke browseren ned (dette frarådes) vil dokumentet være låst i en fastlagt tid herefter. Log derfor altid ud af TOPmanager® ved at klikke på Log af. Herved afsluttes låsningen af redigeringsstatus for dokumentet. 

26. april 2021
Nye features og muligheder præsenteres fremover som en integreret del i TOPmanager®.
Vi udvikler løbende softwaren og forbedrer mulighederne og oplevelsen for brugerne. Vi har nu gjort nemt for alle brugerniveauer, at holde sig orienteret om de  nye muligheder.
Nyhederne målrettes superbrugere og brugere samt brugere med særlige beføjelser. Den enkelte bruger bliver på den måde kun præsenteret for nyheder, som er relevante for brugeren.
Vi selekterer nyhederne indenfor følgende kategorier: Bruger, Superbruger, HR-ansvarlig, Direktør.
Når nye features er tilgængelige vil det fremgå af den øverste menubjælke. 
En grøn taleboble med et animeret udråbstegn indikerer, at der er implementeret nye features eller nyheder, som er eller kan være aktuelle for det pågældende brugerniveau. 
Brugeren kan klikke på knappen med taleboblen og det animerede udråbstegn, hvorefter brugeren ledes til oversigten over de seneste nyheder, som er relevante på dette brugerniveau. Du kan til hver en tid genbesøge oversigten over nye features og muligheder ved at klikke på taleboblen i menubjælke.

6. april 2021
Visning på smartphone. Nu er det endnu nemmere at navigere i TOPmanager® og foretage enkle registreringer på en smartphone. Visningen på en smartphones er forenklet ved at knapper og væsentlige funktioner er forstørret ligesom mere komplicerede features er udeladt i denne visning. Den nye visning gør det nemt for montører, chauffører, sælgere, jernbaneoperatører, håndværkere og andre på farten at læse instruktioner, oprette afvigelser, nærvedhændelser og forbedringsforslag. Kort sagt at holde sig opdateret med ændringer i ledelsessystemet. Du kan læse mere om mobilvisningen i vejledningen Smartphone / mobilvisning ► Sådan vises og anvendes TOPmanager® på en smartphone. Du kan også se en kort video af mobilvisningen her.
Ændring ved oprettelse af afvigelser. Oprettelse af en afvigelse har længe været fordelt over 2 step. Step nr. 1 er et enkelt trin, hvor selve afvigelsen beskrives og kunden/leverandøren og afvigelsestypen registreres. Step nr. 2 indeholder mere detaljerede oplysninger om årsager, fejlkategori, opgaver, korrigerende handlinger, ansvar og deadlines etc. Nu skal der foretages et aktivt tilvalg ved step nr. 1, såfremt brugeren, der opretter afvigelsen, ønsker at arbejde videre med step nr. 2. Ændringen betyder at ved tilvalg ledes brugeren umiddelbart til step nr. 2 (som tidligere). Ved udeblivelse af dette tilvalg ledes brugeren blot til oversigten over afvigelser.