+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.4.02.26

Latest update
February 26, 2024

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Glemt login
klik her

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

 

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

26. februar 2024
To-faktor login (MFA). Nu er det muligt at tilvælge to-faktor-login og vælge mellem om brugerne primært skal have tilsendt en kode via sms eller e-mail før login er mulig. Den tilsendte kode skal indtastes for at give adgang til ledelsessystemet. Metoden kaldes også for MFA - Multi Factor Authentication - og dækker over, at brugere anvender flere trin i jeres loginprocedure end blot at indtaste deres brugernummer og adgangskode. Kontakt os på telefon 56297236, hvis du ønsker at høre nærmere om to-faktor login.

TOPrecord® - send information om opdatering af et workspace. Nu er det muligt at sende notifikation til deltagerne i et workspace om, at indholdet i workspacet er opdateret. Der kan sendes notifikation til alle deltagerne eller blot udvalgte deltagere. 
Deltagerne modtager en mail med infirmation om at Workspacet er opdateret og med information om hvem der har sendt notifikationen. 
TOPrecord® - Information om formålet med et Workspace. Information om formålet af Workspacet fremgår nu på det enkelte Workspace på oversigten over Workspaces. 

1. februar 2024
Send besked til den nye ejer af et dokument. Nu er det muligt, at sende en notifikation til ejeren af et dokument, når du opretter dette eller når du ændrer ejerskabet af dokumentet fra én bruger til en anden bruger. Denne nye feature bidrager til, at en ejer af et nyt dokument orienteres om at denne nu er ejer af dette dokument. 
Skift rundt på rækkefølgen på elementer på TOPmanager® Infoboard. Nu er det muligt at skifte rundt på rækkefølgen på elementer i området med mål og i området med ekstrasider på infoboardet. Denne nye feature gør det muligt at sikre at elementer som komplimenterer hinanden også vises efter hinanden.
Skift rundt på rækkefølgen på opgaver på en tjekliste i Taskmanageren. Nu er det muligt at skifte rundt på rækkefølgen på de enkelte opgaver/kontrolpunkter på en tjekliste tilknyttet Taskmanageren. Denne nye feature gør det muligt at afvikle jobbene mere hensigtsmæssigt og at sikre, at nye opgaver på en eksisterende tjekliste afvikles i den mest optimale rækkefølge. 
TOPmanager® tilbydes nu også på finsk. Nu er det muligt at tilbyde TOPmanager® i en finsksproget version. TOPmanager® tilbydes på følgende sprog: Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk og Finsk.

29. december 2023
Brugernes mulighed for selv at foretage ændringer i enkelte elementer på personalestamkortet / Logning af alle ændringer. Det er muligt at lade medarbejdere opdatere deres eget stamkort i HR-modulet. Området er begrænset til at foretage rettelser i felterne: adresse, telefon, e-mail og pårørende. Alle ændringer på stamkortet på såvel side 1 (stamdata) som side 2 (kompetencer) logges nu.
TOPrecord® - Ændre formålet i et workspace. Det er nu muligt at ændre formålet i et workspace. Klik blot på formålet, ændre teksten og afslut på "Gem".
Auditmodulet - logning for gennemgang af auditrapporter. Principperne for registrering af logning af hvem og hvornår der har kigget på en auditrapporten, er nu udvidet. 
Opslag på TOPmanager® Infoboard helt op til 10 minutter. Nu er det muligt at vise opslag på TOPmanager® Infoboardet ved 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300 og 600 sekunder. De længere tider er relevante ved mindre youtube-videoer. Eksempelvis videoer om forebyggelse af arbejdsmiljøuheld.
Muligheder for at uploade PowerPoint-filer til mappen Dokumentation. Omfanget af mulige filformater, som kan uploades til dokumentation er udvidet. Nu er det også muligt at uploade PowerPoint-filer.

11. december 2023
Nye features i auditmodulet. Fremkald overblik over afdelinger og indsatsområder ved den enkelte audit. Muligt på auditprogrammer og -tjeklister.
Udsend auditprogrammet til deltagerne. Udsend det færdige program til deltagerne med din egen kommentar via auditmodulet.
Flyt rundt på programpunkterne i auditprogrammet. Flyt nemt rundt på programpunkterne i auditprogrammet.  
TOPmanager® Survey lanceres 1. januar 2024. Modulet er en helt ny løsning, hvor virksomheden kan gennemføre opfølgende træninger af medarbejdere, test og Quiz’er, certificeringer (eksamen) af ledere og medarbejdere eller gennemføre APV’er hos forskellige medarbejdergrupper. Det er også muligt at skabe e-learningsprogrammer og udsende disse i træninger blandt medarbejderne.

6. november 2023
Nem adgang til andre personalestamkort. Nu er det nemt at få adgang fra ét personalestamkort til et andet personalestamkort. Når du står på et medarbejderstamkort kan du via det øverste ikon vælge én af de øvrige medarbejderstamkort du har adgang til. 
Endnu flere filtyper kan uploades til mappen Dokumentation, afvigelser, forbedringer og risikoanalyse. Omfanget af filtyper, som kan uploades til mappen dokumentation, er udvidet til nu at omfatte 18 forskellige filtyper. Se typerne i vejledningerne. 
Seneste rettelser - Gå endnu længere tilbage i tiden. Knappen "Seneste rettelser" har tidligere vist de 100 seneste rettelser. Men der kan i enkelte tilfælde være behov for at gå endnu længere tilbage end de seneste 100 rettelser. Derfor viser "Seneste rettelser" nu rettelser de seneste 12 måneder, hvorefter det er muligt, at fremkalde tidligere rettelser yderligere 12 måneder tilbage og herefter yderligere 12 måneder tilbage etc.  

 

18. juni 2023
Nem overdragelse af dokumenter, kladder i høring, dokumenter i træning, tasks etc. fra en bruger til en anden bruger. Nu er det nemt at ændre ejerskabet fra én bruger til en anden bruger ved jobskifte og organisationsændringer. At overflytte alt på én gang er ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi sikret overflytning af de enkelte elementer hver for sig. Superbrugere kan overflytte systemdata mens brugere på det øverste HR-niveau kan overflytte personale fra én personaleansvarlig (bruger) til en anden bruger. 
Få nemt et overblik over en brugers status på igangværende og kommende aktiviteter. Superbrugere har mulighed for at skabe sig et overblik over en brugers ejerskabe og status på dennes ejerskaber og aktiviteter inden flytningen. Det er nemt og gøres ved at klikke på knappen Overdrag: Ansvar og brugere. Hvert område skal overdrages for sig. Områderne er opdelt i følgende overdragelser: Dokumenter, Granskninger Igangværende kladder i høring / igangværende træninger, Task (aktive og inaktive tasks) og Personaleansvarlig (aktive og inaktive brugere). Hver overdragelse af et område skal begrundes.
Nem billed- og filsøgning - når et billede skal udskiftes i et dokument. Nu er det nemt at søge efter et billede eller fil og få oplyst i hvilke dokumenter billedet indgår og/eller til hvilken afvigelse, forbedring, risikoanalyse eller task, som billedet eller filen er vedhæftet.