+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.4.04.13

Latest update
April 13, 2024

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
TOPmanager A/S
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.TOPmanager.dk
mail@topmanager.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Glemt login
klik her

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

 

KONSULENT

+45 56 29 72 36
TOPmanager A/S
Ugledigevej 103
DK-4760 Vordingborg

www.TOPmanager.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

 

4. juni 2024
Markant ændring mellem Superbruger- og Bruger-niveau. Nu er det muligt at give brugere individuelle muligheder til at redigere dokumenter, uploade til blanketter og uploade filer til mappen Dokumentation. Disse ekstra beføjelser gives til den enkelte bruger som individuelle beføjelser og samtidig sikres det, at disse udvalgte brugere ikke samtidig får alle de andre rettigheder som Superbrugerne har. Det betyder, at grænsen mellem Superbruger og Brugere bliver mere nuanceret. Det er også muligt at diffentiere rettighederne til at redigere dokumenter mellem de forskellige dokumenttyper: Forretningsgange/Procedurer, Instruktioner, Sektionsdokumenter og Kvalitetsspecifikationer. En bruger kan altså tildeles rettigheder til at redigere kvalitetsspecifikationer, uden mulighed for at redigere de øvrige dokumenttyper. Disse muligheder gælder for alle dokumenttyperne.
Vis hovedgrupper og sektioner på forskellige sprog. Nu er det muligt at vise hovedgrupper og sektioner til de forskellige sprog, som eksisterer i TOPmanager®. Det betyder i praksis, at titlerne på hovedgrupperne og sektionerne følger det sprog, som den enkelte bruger er tilknyttet. Det betyder også, at når virksomheden har tilknyttet funktionen "Nemt Sprogskift", så skriften sproget også på hovedgrupper og sektioner automatisk, når der klikkes mellem de forskellige sprog/flag. 

13. april 2024
Udpeg to personaleansvarlige på én medarbejder. Nu er det muligt at udpege to personaleansvarlige ledere på èn medarbejder. Den primære personaleansvarlige og den sekundære personaleansvarlige har samme beføjelser på stamkortet.

Kompetencematrix - Navnene følger med ned når du scroller ned over kompetencematrix. Husk at der stadig kan markeres de brugere man har særligt behov for at se/markere ved visningen.
Overdragelse af medarbejdere fra primær eller sekundær personaleansvarlig til en anden primær eller sekundær personaleansvarlig. Implementering af de to personaleansvarlige ledere på ét stamkort skaber også muligheder for at overdrage et større antal medarbejdere fra én personaleansvarlig til en anden personaleansvarlig i ét step. Overdragelse kan ske både for den primære og den sekundære personaleansvarlige leder.
Softwareløsningen TOPmanager® er blevet et selvstændigt aktieselskab - TOPmanager A/SLedelsen i Lasse Ahm Consult har valgt at etablere virksomheden TOPmanager A/S som selvstændigt aktieselskab og Lasse Ahm Consult ApS som selvstændigt anpartsselskab. Bestyrelsen i TOPmanager A/S består af 5 personer. Som kunde og bruger af softwareløsningen TOPmanager® og vores andre løsninger og som kursist på vores kurser i brugen af TOPmanager®  vil ingen mærke forskellen idet vores organisation, kreativitet, sikkerhed og service forbliver uændret. Vores telefonnumre er stadig ved administration og salg +45 56 29 72 36 og Hotline +45 29 90 56 00. 

11. marts 2024
Design jeres egen forside. En ny mulighed for visualisering af jeres organisation, jeres driftsafsnit, hoved- og delprocesser eller selskabsstruktur / koncernopbygning. Nu er det muligt at opbygge jeres helt egen forside af ledelsessystemet. I designer forsiden og kan visualisere indgangen til flere selskaber, driftsprocesser eller naturlig struktur i organisationen. 

Log ind på TOPmanager® Infoboard.  Nu er det muligt, at lade brugere logge ind på TOPmanager® Infoboard. Dette er en fordel, når du ønsker at brugerne skal se de seneste nyheder på Opslagstavlen ved login.
Nemt at se gennemførte træninger hos en medarbejder. Nu er det muligt, at slå gennemførte træninger op fra et medarbejderstamkort i HR-modulet. Tryk blot på knappen "Træning" inde på stamkortet.

Ny metode for tilknytning af tjeklister på task. Når I fremadrettet anvender tjekliste på et stamkort i Taskmanageren skal du huske, at trykke Gem efter tilknytningen på selve stamkortet. Du kan se den tilknyttede tjekliste ved at klikke på "Vis tjekliste".  
Send en notifikation til den ansvarlige for en afvigelse eller forbedring ved væsentlige fremskridt i sagen. Nu er det muligt, at orientere den ansvarlige bruger af en afvigelse eller en forbedring når der sker en signifikant ændring i sagen.Ved at markere feltet "Send besked til ansvarlig" sendes notifikation til den ansvarlige for afvigelsen / forbedringen med oplysning om at sagen er opdateret. Det er vores anbefaling, at notifikationsmuligheden kun anvendes, når der er væsentlig ændring i sagen. 

26. februar 2024
To-faktor login (MFA). Nu er det muligt at tilvælge to-faktor-login og vælge mellem om brugerne primært skal have tilsendt en kode via sms eller e-mail før login er mulig. Den tilsendte kode skal indtastes for at give adgang til ledelsessystemet. Metoden kaldes også for MFA - Multi Factor Authentication - og dækker over, at brugere anvender flere trin i jeres loginprocedure end blot at indtaste deres brugernummer og adgangskode. Kontakt os på telefon 56297236, hvis du ønsker at høre nærmere om to-faktor login.

TOPrecord® - send information om opdatering af et workspace. Nu er det muligt at sende notifikation til deltagerne i et workspace om, at indholdet i workspacet er opdateret. Der kan sendes notifikation til alle deltagerne eller blot udvalgte deltagere. 
Deltagerne modtager en mail med infirmation om at Workspacet er opdateret og med information om hvem der har sendt notifikationen. 
TOPrecord® - Information om formålet med et Workspace. Information om formålet af Workspacet fremgår nu på det enkelte Workspace på oversigten over Workspaces. 

1. februar 2024
Send besked til den nye ejer af et dokument. Nu er det muligt, at sende en notifikation til ejeren af et dokument, når du opretter dette eller når du ændrer ejerskabet af dokumentet fra én bruger til en anden bruger. Denne nye feature bidrager til, at en ejer af et nyt dokument orienteres om at denne nu er ejer af dette dokument. 
Skift rundt på rækkefølgen på elementer på TOPmanager® Infoboard. Nu er det muligt at skifte rundt på rækkefølgen på elementer i området med mål og i området med ekstrasider på infoboardet. Denne nye feature gør det muligt at sikre at elementer som komplimenterer hinanden også vises efter hinanden.
Skift rundt på rækkefølgen på opgaver på en tjekliste i Taskmanageren. Nu er det muligt at skifte rundt på rækkefølgen på de enkelte opgaver/kontrolpunkter på en tjekliste tilknyttet Taskmanageren. Denne nye feature gør det muligt at afvikle jobbene mere hensigtsmæssigt og at sikre, at nye opgaver på en eksisterende tjekliste afvikles i den mest optimale rækkefølge. 
TOPmanager® tilbydes nu også på finsk. Nu er det muligt at tilbyde TOPmanager® i en finsksproget version. TOPmanager® tilbydes på følgende sprog: Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk og Finsk.

29. december 2023
Brugernes mulighed for selv at foretage ændringer i enkelte elementer på personalestamkortet / Logning af alle ændringer. Det er muligt at lade medarbejdere opdatere deres eget stamkort i HR-modulet. Området er begrænset til at foretage rettelser i felterne: adresse, telefon, e-mail og pårørende. Alle ændringer på stamkortet på såvel side 1 (stamdata) som side 2 (kompetencer) logges nu.
TOPrecord® - Ændre formålet i et workspace. Det er nu muligt at ændre formålet i et workspace. Klik blot på formålet, ændre teksten og afslut på "Gem".
Auditmodulet - logning for gennemgang af auditrapporter. Principperne for registrering af logning af hvem og hvornår der har kigget på en auditrapporten, er nu udvidet. 
Opslag på TOPmanager® Infoboard helt op til 10 minutter. Nu er det muligt at vise opslag på TOPmanager® Infoboardet ved 10, 20, 30, 60, 120, 180, 240, 300 og 600 sekunder. De længere tider er relevante ved mindre youtube-videoer. Eksempelvis videoer om forebyggelse af arbejdsmiljøuheld.
Muligheder for at uploade PowerPoint-filer til mappen Dokumentation. Omfanget af mulige filformater, som kan uploades til dokumentation er udvidet. Nu er det også muligt at uploade PowerPoint-filer.

11. december 2023
Nye features i auditmodulet. Fremkald overblik over afdelinger og indsatsområder ved den enkelte audit. Muligt på auditprogrammer og -tjeklister.
Udsend auditprogrammet til deltagerne. Udsend det færdige program til deltagerne med din egen kommentar via auditmodulet.
Flyt rundt på programpunkterne i auditprogrammet. Flyt nemt rundt på programpunkterne i auditprogrammet.  
TOPmanager® Survey lanceres 1. januar 2024. Modulet er en helt ny løsning, hvor virksomheden kan gennemføre opfølgende træninger af medarbejdere, test og Quiz’er, certificeringer (eksamen) af ledere og medarbejdere eller gennemføre APV’er hos forskellige medarbejdergrupper. Det er også muligt at skabe e-learningsprogrammer og udsende disse i træninger blandt medarbejderne.