+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Salg & support

TOPmanager®

+45 56 29 72 36
Edition:
2.0.11.13

Latest update
November 13, 2020

Released
October 2, 2015

Recommended WEB browser
Google Chrome

SALG

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk
mail@lasseahm.dk

SUPPORT

+45 29 90 56 00
mail@topmanager.dk

Vejledninger
Kontakt SUPPORT såfremt du ikke kan finde svar på dine spørgsmål i én af de mange vejledninger.

Aften/weekend
+45 29 90 90 36

KONSULENT

+45 56 29 72 36
Lasse Ahm Consult
Solbakkevej 2
DK-4760 Vordingborg

www.lasseahm.dk

  • Rådgivning
  • Valg af løsninger
  • Opbygning af system
  • Flytning af dokumenter
  • Uddannelse/træning af medarbejdere

Driftsstatus:

 

• Vi oplever i øjeblikket ingen driftsforstyrrelser

Planlagte opdateringer:

Der er i øjeblikket ikke planlagte opdateringer.

Seneste 6 opdateringer:

 

6. april 2021
Visning på smartphone. Nu er det endnu nemmere at navigere i TOPmanager® og foretage enkle registreringer på en smartphone. Visningen på en smartphones er forenklet ved at knapper og væsentlige funktioner er forstørret ligesom mere komplicerede features er udeladt i denne visning. Den nye visning gør det nemt for montører, chauffører, sælgere, jernbaneoperatører, håndværkere og andre på farten at læse instruktioner, oprette afvigelser, nærvedhændelser og forbedringsforslag. Kort sagt at holde sig opdateret med ændringer i ledelsessystemet. Du kan læse mere om mobilvisningen i vejledningen Smartphone / mobilvisning ► Sådan vises og anvendes TOPmanager® på en smartphone. Du kan også se en kort video af mobilvisningen her.
Ændring ved oprettelse af afvigelser. Oprettelse af en afvigelse har længe været fordelt over 2 step. Step nr. 1 er et enkelt trin, hvor selve afvigelsen beskrives og kunden/leverandøren og afvigelsestypen registreres. Step nr. 2 indeholder mere detaljerede oplysninger om årsager, fejlkategori, opgaver, korrigerende handlinger, ansvar og deadlines etc. Nu skal der foretages et aktivt tilvalg ved step nr. 1, såfremt brugeren, der opretter afvigelsen, ønsker at arbejde videre med step nr. 2. Ændringen betyder at ved tilvalg ledes brugeren umiddelbart til step nr. 2 (som tidligere). Ved udeblivelse af dette tilvalg ledes brugeren blot til oversigten over afvigelser. 

8. marts 2021
Tjeklister på stamkort i Taskmanager. Nu har du mulighed for at skabe tjeklister og tilknytte dem til Tasks. Du opbygger individuelle tjeklister som stigeeftersyn, eftersyn af håndværktøj, kvalitetskontrol, serviceeftersyn etc. på knappen Opret tjekliste. Herefter tilknytter du tjeklisten til det enkelte task. Du kan oprette et ubegrænset antal tjeklister og redigere de eksisterende tjeklister.
Når du går til stamkortet for at indtaste en ny registrering hentes den til enhver tid gældende tjekliste. Ved din registrering har du mulighed for at markere én af de 3 muligheder "OK", "Ikke OK" og "Ikke relevant". Markerer du "Ikke OK" eller i feltet "Ikke relevant" bliver du bedt om at tilknytte en bemærkning/begrundelse. Nemt - Overskueligt - Effektivt! 

10. februar 2021
Design af forside: Nu kan du skabe kreative designs af forsiden til dit TOPmanager® ledelsessystemet. Du opbygger hovedgrupper, sektioner, vælger skrifttyper og tildeler farver i én af designmodellerne. Bagefter kan du frit skifte mellem modellerne og se forsiden i forskellige designs. Frame 1 er en traditionel opbygning, som indeholder links til dine dokumenter på forsiden. Frame 2 giver et godt overblik over hovedgrupper og sektionerne uden links til dokumenter mens Frame 3 er en nytænkende model, som bringer dit design, farver og baggrund til nye kreative højder. Frame 3 er også uden links til dokumenter.
De forskellige Frames har hver deres styrker: Frame nr. 1 er særlig anvendelig, når du ønsker 1-10 hovedgrupper i kombination med 1-7 sektioner (udover de 3 faste sektioner) og du ønsker links direkte til dine dokumenter på forsiden. Frame 2 er særlig anvendelig, når du ønsker 1-8 hovedgrupper og 3-7 sektioner (udover de 3 faste sektioner) og ikke ønsker links på forsiden. Frame 3 er særlig anvendelig, hvis du ønsker mange hovedgrupper (8-10) i kombination med mange mange sektioner 5-7 sektioner (udover de 3 faste sektioner) og du ikke ønsker links på forsiden. Når du anvender Frame 3 skal du have korte overskrifter på hovedgrupperne. De faste sektioner er altid: 1) Seneste rettelser, 2) Blanketter og 3) Dokumentation. Kontakt Hotline på +45 2990 5600 om råd og vejledning omkring valg af Frames. 

31. januar 2021
Kladder i høring: Når en kladde sendes i høring oplever høringsparterne nu at deres kommentarfelt er blevet næsten dobbelt så stort som tidligere. Feltet kan forsat udvide sig. Samtidigt er det ikke længere muligt for høringsparten at skrive i den høringsansvarliges kommentarfelt. Den høringsansvarliges kommentarfelt har aldrig været tiltænkt indtastning af tekst ligesom eventuel skrevet tekst i dette felt ikke er blevet gemt. Alligevel har forholdet kunnet bidrage til misforståelse hos enkelte brugere. Vi har nu valgt at gøre fremgangsmåden sikker for alle ved at tydeliggøre kommentarfeltet og hindre, at der kan skrives i den høringsansvarliges kommentarfelt.
Flowdiagram. Der kan nu anvendes ’ (apostrof) ved design af flowdiagrammer og ved anvendelse af tekst i flowchart-editoren. Anvendelsen af ’er (apostrof’er) er oftest problematisk i edb-programmer da netop ’(apostrof) er et specialtegn, som anvendes i programmeringssproget. Problemet er løst i flowchart-editoren ligesom der ikke opleves udfordringer med anvendelsen af ’ (apostrof) i dokumenter og/eller i tjeklister i auditmodulet.
Corporate compliance. Brugere med systemtildelte beføjelser har nu mulighed for at downloade registreringer i TOPmanager® og på den måde sikkerhedskopiere data til egen server. Denne sikkerhedsfeature har været et ønske hos enkelte kunder og giver således betroede brugere mulighed for at downloade dele af eller hele ledelsessystemet, så data med planlagte mellemrum kan arkiveres på egen server. Se den nye vejledning ”Sådan sikkerhedskopierer du ledelsessystemet (download)”. 

8. januar 2021
Statusrapport: Nu er det nemt at få overblikket over alle ens opgaver i en kommende periode. Rapporten 𝗦𝘁𝗮𝘁𝘂𝘀 trækker du som det første punkt under menupunktet "Udtræk". Rapporten er altså en udvidelse af det allerede kendte S-statusfelt yderst til højre i menubaren. Du har forsat adgang til S-statusfeltet, som viser forventningerne til dig på den korte bane. Rapporten Status kan du definere for en periode du selv fastlægger. Default er perioden sat til 90 dage, men du kan trække rapporten for eksempelvis det kommende halve- eller hele år. Indtast blot den ønskede slutdatoen. Du trækker den detaljere statusrapport under menupunktet "Udtræk". Statusrapporten er den øverste mulighed du har på Udtrækssiden. I rapporten Status indgår detaljerede oplysninger omkring deadlines, antal dage til deadline, indhold, konklusioner og mange andre detaljer om afvigelser, forbedringer, kladder i høring, dokumenter i træning, risikoanalyser, opgaver i Task manageren, HR-aktiviteter samt oplysninger om din samtykkeerklæring, hvis denne ligger klar til godkendelse. 

17. december 2020
Udgivelse af dokumenter: Udgivelse af dokumenter er gjort nemmere. Har du haft en kladde i høring og vælger at udgive kladden, udgives denne umiddelbart ved at trykke "Udgiv". Det nye princip forenkler udgivelsesprocessen. Dette princip gælder også når høringsfasen efterfølges af en træningsfase, inden udgivelse af dokumentet. 
Ændring af dokumenter: Ligeledes er principper for ændring af dokumenter gjort tydeligere. Indskrivning af ændringer er gjort obligatorisk, når der anmodes om en ny version af dokumentet. Nu fremkommer en særlig dialogboks til indtastning af information om hvad, der er ændret i dokumentet. Denne information kan ligeledes redigeres indtil der trykkes på "Gem" og dokumentet udgives i en ny version. 
Kompetencer - udtræk: Der er nu mulighed for udtræk af specifikke kompetencer. Altså udtræk, der viser de medarbejdere, som har en specifik kompetence. Der er muligheder for at vælge "Vis alle" (både medarbejdere med og uden kompetencen) og "Vis anvendte", som kun viser de medarbejdere med den anvendte kompetence. Dette kan kombineres med de afdelinger man ønsker at se specifikke kompetencer i. 
Kompetencematrix - markering af medarbejdere: Det er nu muligt, at klikke på én eller flere medarbejder i kompetencematrixerne og få disse tydeligt markeret i grå, lodrette søjler. Denne feature tydeliggør kompetencer på den/de enkelte medarbejdere. Du fremhæver medarbejdere i kompetencematrixen ved at klikke på medarbejderenes navne. Du slukker markeringen ved at klikke på  medarbejderenes navne igen.

7. december 2020
Infoboard: Der er nu mulighed for at vælge visning af elementer på TOPmanager® Infoboard i 10, 20, 30, 60 og 120 sekunder. Default er visning defineret til 30 sekunder. Nye visninger er 60 og 120 sekunder. Taskmanager:
Generel søgning: Ved generel søgning i TOPmanager® indgår feltet "Fabrikant" på Taskmanager Stamkort nu også i resultaterne. Du kan således se oversigter over udstyr (Task) fra samme fabrikant. 

20. november 2020
Øget hastighed: TOPmanager® og TOPrecord® overgik fra hostede shared serverløsninger til dedikerede servere – fortsat i Dandomain A/S' servermiljø - hvilket bidrage til øget hastighed og yderligere udviklingsmuligheder for TOPmanager®. Opdateringen betyder, at al uploadet materiale til mapperne "Blanketter" og "Dokumentation" har uploadsdato pr. 20. november 2020.