+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Risikoanalyser

Det er nemt at arbejde med risikoanalyser. Først skal det fastlægges hvilke brugere, som skal have beføjelser til at arbejde, redigere og slette risikoanalyser. Har du beføjelserne kan du arbejde med forskellige modeller af risikoanalyser.

4 Modeller af risikoanalyser
Du kan arbejde med forskellige modeller af risikoanalyser i TOPmanager®. De 4 modeller er:

  • Model 1 (Enkel) Sandsynlighed x konsekvens
  • Model 2 (FMEA) Sandsynlighed x konsekvens x opdagelse
  • Model 3 (HACCP)
  • Model 4 (ISO 14971) Sandsynlighed x konsekvens

Fremgangsmåden er den samme uafhængigt af, hvilken model du anvender. 

Ligesom i resten af TOPmanager® eksisterer der detaljerede vejledninger, så du hurtigt bliver bekendt med principperne for at arbejde med risikoanalysemodellerne. 

Begrundelser for valg af sandsynlighed og konsekvens
Du kan nemt argumentere for dine valg i analysen ligesom det er enkelte at samle alle risici i en konklusion. 

Konklusion
Nederst fastlægges analysens konklusion. Samtidig fastlægges analysens status – herunder om alle risici er behandlet. Analysen har 3 grader af status:

  • (GRÅ) Eksisterende risici er endnu ikke konkluderet
  • (GUL) Risici kræver fortsat handlinger
  • (GRØN) Alle risici er styret

Analysernes status vises på oversigter og i analysens topbarre.