+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Kurser & Workshops

Vi afholder åbne kurser og workshops flere gange om året. Her mødes superbrugere, HR-ansvarlige, interne auditorer og andre brugere, som skal arbejde med softwareløsningerne TOPmanager® og TOPrecord®. 

Vores kurser gennemføres i samarbejde med Lasse Ahm Consult. Se mere om vores kurset her.

 

Produktion  Offshore MaskinværkstedUdlejningFødevarerMedicinsk udstyrRehabiliteringAdministration / Projektledelse

 

 

 

 

TOPmanager®-dage – Generel introduktion for Superbrugere

På TOPmanager®-dage gennemgår vi alle elementerne i softwaren TOPmanager®, så du som superbruger får indsigt i det fulde potentiale ved at benytte softwareprogrammet. Underviserne sikrer, at vi blandt andet kommer igennem…

 • Designmodulet
 • Oprettelse af hovedgrupper, sektioner, forretningsgange, instruktioner etc.
 • Versionsstyring af dokumenter, dokumenter i høring 
 • Flowdiagrammer direkte i procedurer 
 • Indsætning af billeder og links i dokumenter
 • Send dokumenter i træning. Logning af træning
 • Registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag. 8D rapporter og årsagsanalyseværktøjer
 • Task Manageren, service og vedligehold, tjeklister
 • HR-modulet, kompetencestyring, mærkedage
 • Udtræk – herunder summary, specialiseret udtræk og udtræk af data til Excel
 • Risikoanalyser – 4 modeller, FMEA, HACCP m.fl.
 • Søgefunktioner
 • Infoboard, fraværsstyring, elektronisk opslagstavle og målstyring, vejrudsigter m.m.
 • Samtykkeerklæringer – GPDR Persondataforordningen
 • Oprettelse, inaktivering og sletning af brugere
 • Auditmodulet gennemgås kun kort (se særskilt kursus for dette)

Personlig sparring.
Der er mulighed for at få personlig sparring på netop din udgave af TOPmanager®-systemet. Medbring derfor gerne din egen bærbare pc eller mac.

TOPmanager®-dage gennemføres i samarbejde med Lasse Ahm Consult. Se mere om indhold og kursusdage her: 

 

 

TOPmanager® Træning – Auditmodulet (for interne auditorer)

Vi afholder TOPmanager® træning – Auditmodulet 2-3 gange årligt.  På dette kursus gennemgår vi det specialiserede auditmodul så du som leder af auditteamet og intern auditor får indsigt i modulet og kan udnytte det fulde potentiale i softwareprogrammet. Underviserne sikrer, at vi blandt andet kommer igennem…

 • Beføjelser – Styring af Lead Auditorer, Auditorer og Audittrainees
 • Fastlæggelse af Auditrammer. Valg af afdelinger og processer og standarder, som skal indgå i vores audits –  herunder interne audits og eksterne (leverandør) audits 
 • Opbygning af Auditplaner og valg af fokusområder
 • Status – Overensstemmelse mellem planlagte og afholdte auditaktiviteter
 • Opbygning af standardspørgsmål / standardlister
 • Udarbejdelse af detailprogrammer for auditeringen
 • Kortlægning via Turtle-diagrammer / dokumentation
 • Opbygning af tjeklister – tilpasning ud fra standardtjeklister og opbygning af nye tjeklister
 • Muligheder for score / pointgivning
 • Udarbejdelse af auditrapporter, konklusioner og beskrivelser
 • Muligheder for kommentarer fra auditor til auditor
 • Individuel distribution af auditrapporter og logning for gennemgang af rapporterne

 

Personlig sparring.
Der er mulighed for at få personlig sparring på netop din udgave af TOPmanager® Auditmodulet. Medbring derfor gerne din egen bærbare pc eller mac.

TOPmanager® Træning Auditmodulet gennemføres i samarbejde med Lasse Ahm Consult. Se mere indhold og kursusdage her.

Har du behov for introduktion eller anden træning så kontakt os her.