+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Produktion  Offshore MaskinværkstedUdlejningFødevarerMedicinsk udstyrRehabiliteringAdministration / Projektledelse

Produktion
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til batchstyring, form- og maskinvedligeholdelse, validering af maskiner, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag, risikoanalyser, kalibrering, service og vedligehold, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, træningsprogrammer, personalehåndbøger, GDPR-registreringer, leverandørvurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring, kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, kemiske APV’er, 

Offshore
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til tjeklister, kemiske APV’er, træningsprogrammer, personalehåndbøger, job- og funktionsbeskrivelser, service og vedligehold. Dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag, risikoanalyser, kalibrering, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-registreringer, leverandørvurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring. Kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, PPAP, 

Maskinværksted
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af udstyr, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser, forbedringsprojekter, risikoanalyser, nærved-hændelser, kalibrering, service og vedligehold, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, træningsaktiviteter, GDPR-registreringer, job- og funktionsbeskrivelser, leverandørvurderinger, udviklingsprojekter, produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring, kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, kemiske APV’er, beredskabsplaner, personalehåndbøger, uddannelsesbeviser

Materieludlejning
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af sikkerhedsudstyr, bæreseler, kran-udstyr, gennemgang- og godkendelse af udstyr, service og vedligehold, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag, FMEA-analyser, kalibrering, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-registreringer, trænings-log, leverandørvurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring, kvalitetsspecifikationer, kontrol- og checkskemaer, kemiske APV’er, 

Fødevarer
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af udstyr, flowdiagrammer, HACCP-planer, CCP, OPRP og PRP registreringer, udtræk af samlede CCP’er, risikoanalyser, service og vedligehold, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag, kalibrering, analyseregistrering, tests- og analyserapporter, batchstyring, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-registreringer, træningsprogrammer, kompetenceprofiler, leverandørgodkendelser og -vurderinger, ingrediensfortegnelse, procesdokumentation, videns- og informationsdeling, målstyring (KPI), kvalitetskontrol og dokumentation, kemiske APV’er

Medicinsk udstyr
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af batch, registrering af vareindgangskontrol, technical files, validering og kvalificering af udstyr, service og vedligehold, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser, årsagsanalyseværktøjer som fiskebensdiagrammer og 5xWhy, korrigerende og forebyggende handlinger, forbedringsforslag, risikoanalyser, mitigering, kalibrering, service og vedligehold, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, turtle-diagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-registreringer, leverandørvurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring. Kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, kemiske APV’er, krydsreference til standarder. 

Rehabilitering
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af montagevejledninger, leverandørklassificering, test og kontrol, service og vedligehold, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser og forbedringsforslag, korrigerende- og forebyggende handlinger, flowdiagrammer, risikoanalyser, kalibrering, service og vedligehold, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, procesdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-samtykkeerklæringer, leverandørgodkendelse og -vurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, videns- og informationsdeling, målstyring. Kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, kemiske APV’er

Projektstyring / Administration / Kontor
TOPmanager® og TOPrecord® bruges indenfor denne branche til styring af projektdokumentation, tjeklister, kvalitetskontrol, dokumentstyring, registrering og styring af afvigelser, korrigerende handlinger og forbedringsforslag, risikoanalyser, kalibrering, service og vedligehold, tests- og analyserapporter, procesregistreringer, auditplaner, tjeklister, faktor- og interessentanalyser, flowdiagrammer, auditrapporter, HR-kompetencestyring og -registreringer, GDPR-registreringer, funktionsbeskrivelser, lov- og myndighedsoversigter, leverandørgodkendelser og -vurderinger, udviklingsprojekter og produkt- og procesdokumentation, informationsdeling og målstyring, kvalitetskontrolskemaer og dokumentation, arbejdsmiljøorganisering (AMO), kemiske APV’er, styring af kontrakter, beredskabsplaner, krisehåndtering, strategi- og handlingsplaner