+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Systemer visualiseret med let forståelige procesflows og koncernsystemer

Nedbryd jeres processer eller afdelinger i let forståelige områder – Gør det nemt for brugerne med TOPmanager® ProcessFlow
Det er muligt at opbygge ledelsessystemet, så det får en overskuelig og letforståelig struktur, som kan visualiseres ved nedbrydning af processerne i delprocesser eller produktionstrin, så hver proces fremgår af strukturen i ledelsessystemet. 

I kan selv designe de forkellige niveauer og flows …eller vi kan hjælpe jer 
Som ansvarlig for ledelsessystemet er det ikke svært at arbejde med denne struktur og kun fantasien sætter grænser for, hvordan designet og ledelsessystemet skal detaljeres. Som designere af systemet skal I blot have i tankerne, at gøre det NEMT for brugerne, at anvende ledelsessystemet. 

60% af alle mennesker er visuelt orienterede
Det er videnskabeligt bevist, at langt over halvdelen af alle mennesker er visuelt orienterede hvilket betyder, at de fleste mennesker bedst lærer, forstår og opfatter grafiske elementer og visninger langt hurtigere end traditionel skrevne tekster. Derfor kan opbygningen af ledelsessystemet med TOPmanager® ProcessFlow være en klar fordel, når du gerne vil gøre ledelsessystemet så forståeligt som muligt i hele organisationen. TOPmanager® ProcessFlow kan også være en fordel når jeres ledelsessystem skal omfatte – eksempelvis:

  • Flere virksomheder, flere lokationer eller én samlet koncern
  • Mange afdelinger, som hver især har vidt forskellige processer
  • Meget forskellige eller komplekse produktioner eller produktioner med mange procestrin
  • Mange procedurer og instruktioner ( +800 dokumenter)

 

Klik jer ind i de enkelte procestrin og find procedurerne her
Det er muligt for brugerne at klikke sig fra èt overordnet niveau til et mere detaljeret niveau, hvor flere processer eller afdelinger vises. Herfra kan brugerne igen klikke sig yderligere ned til underliggende processer eller afdelinger. Der er ikke begrænsninger for hvormange niveauer I kan skabe i ledelsessystemet. 

Flere muligheder på det enkelte procesniveu
Ved at præsentere et overblik med mange valgmuligheder på det enkelte underniveau, kan antallet af klik effektivt reduceres, før brugeren når sin prodecure eller instruktion. Antallet af klik før brugerne når deres mål er et kvalitetsparameter. 

Kan vi som virksomhed med et traditionelt opbygget ledelsessystem i TOPmanager® overgå til TOPmanager® ProcessFlow system?
Ja, TOPmanager® ProcessFlow er en feature, som kan tilknyttes til et eksisterende ledelsessystem, hvorefter I gradvist kan opbygge og overgå til den nye struktur for jeres TOPmanager® ProcessFlow system.

TOPmanager® ProcessFlow er et supplement
Muligheden for at anvende TOPmanager® ProcessFlow sker ved at systemudbyderen tilknyttet denne funktion til kundens TOPmanager® system. Tilknytningen er en engangsomkostning og faktureres ved implementering. 

Ring og hør mere om mulighederne på telefon +45 56 29 72 36. 

*) Det øverste billede på siden viser eksemplet med procesnedbrydningen Produktion (Overordnet niveau)  → Produktion & Montage (1. underordnede niveau) → Vareindgangskontrol (2. underordnede niveau). Og sådan kunne der forsættes i processer, niveauer eller afdelinger. Hvert procestrin kan ligeledes suppleres med links til procedurer eller instruktioner.