+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

En god business case

Det er en god business case at implementere TOPmanager®

Der er rigtig gode penge i at anvende TOPmanager® – altså ét samlet ledelsessystem i virksomheden.

Den største gevinst ved at gå fra flere systemer, et mangelfulgt system eller fra et papirbaseret ledelsessystem til ét elektronisk ledelsessystem er den store tidsbesparelse.

På forespørgslen om hvad udvalgte kunder mener, at de har sparet i tid ved at anvende TOPmanager® kommer svaret meget hurtigt. Vi har kunder, som uafhængigt af hinanden udtaler, at de har sparet 50-60% af den tid de tidligere brugte på at arbejdede med deres ledelsessystem ved at implementere og benytte TOPmanager® i virksomheden. 

Tidsbesparelsen ligger i at bevare overblikket, at kunne se status og nemt at kunne følge op 
Det er jo ikke skrivelsen af den enkelte procedure, der er hurtigere, men hele koordinationen, overblikket, træningen i systemet, status på afvigelser, logning af historik på dokumenter og risikoanalyser og håndteringen af audits, som skaber tidsbesparelsen. 

Rikke Molter, Knudsen Extrusion ApS
Vi har helt sikkert sparet 50-60% i forhold til den tid vi anvendte før i tiden i vores papir- og excelbaserede ledelsessystem. Det tager den samme tid at formulere og beskrive en procedure som det gør i word, men overblikket og status på den enkelte dokumenter, træninger, afvigelser er blevet meget mere overskuelig og dermed hurtigere. 

Christina Præstegaard, Metalcolour a/s 
Mit bedste og mest kvalificerede bud på den tid vi har sparet i Metalcolour er et sted på +60%. Vi havde før i tiden et papir – (word- og Excelbaseret) kvalitetsledelsessystem og det er blevet meget nemmere nu med TOPmanager®. Vi benytter os af alle de features, der er i TOPmanager® og det giver os et rigtig godt billede af situationen. Det er nemt at arbejde i. Vi oplever også fra tid til anden, at få ros fra vores eksterne auditorer på netop at anvende TOPmanager® for som de begrunder det: softwaren giver en rigtig god fremstilling af procedurer, audits, kompetencer og ikke mindst dokumentation af vores ændringer.
Den store tidsmæssige besparelse af især min egen tid som kvalitetschef og som ansvarlig for kvalitetsledelsessystemet, men også vores fabrikschef og de øvrige lederes tid med kvalitetsledelsessystemet har selvfølgelig været værdifuld for os – den tid har vi kunne anvende på andre projekter. 

 

Kontakt os på telefon 56297236, hvis du vil høre yderligere om mulighederne i TOPmanager®.