+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Forbedringer

Registrering og styring af forbedringsforslag er væsentlig for alle i organisationen, således at ethvert forslag kan vurderes systematisk og virksomhedens ledelse kan beslutte om forslaget skal implementeres eller hvad der skal ske med idéen. I TOPmanager® er det nemt at registrere forbedringsforslag. Det kræver kun få klik, så er forbedringsforslaget registreret og blevet en del af systemet. Alle forslag
tildeles et unikt nummer. Da oprettelse sker nemt er incitamentet stort for at alle medarbejdere vil oprette forbedringer. Alle
forbedringsforslag kan styres til én eller flere modtagere i organisationen. Forbedringsforslag kan have forskellige status afhængig af, hvor langt forslagene er i behandlingsprocessen.
Der arbejdes med kategorierne:

  • Oprettet
  • Igangværende
  • Afventer
  • Afsluttet – klar til opfølgning
  • Afsluttet og fulgt op.

I forbedringer kan der arbejdes med smarte opgavesæt. Opgavesæt er både smarte og effektive. Og kvalitetssikrer processer omkring tilbagevendende sæt af opgaver. Opgavesæt bidrager således til øget effektivitet. Et opgavesæt er et sæt af opgaver – altså en sammenhængende proces eller sæt af aktiviteter – som oftest skal udføres i forbindelse med en forbedring. Det kan eksempelvis være et sæt af opgaver, som skal udføres i forbindelse med en produktændring, en tilpasning i ERP-systemet, rettelse i prislister, tilpasning af teknisk dokumentation eller noget helt tredje.

Fordelene ved at arbejde med opgavesæt er, at alle opgaverne i sættet trækkes ind på forbedringsforslaget på én gang. Der er altså ikke opgaver, som bliver glemt, overset eller på anden måde bliver fejlbeskrevet. 

Ved oprettelsen og definering af de enkelte aktiviteter i opgavesættet kan man allerede på forhånd definere og fastlægge de ansvarlige brugere for de enkelte opgaver. Det giver stor sikring af, at ejerskab for de enkelte opgaver placeres korrekt.