+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Fordi TOPmanager® er nemt!
Den største gevinst ved at anvende TOPmanager® er den øgede effektivitet og minimering af tiden, som anvendes på ledelsessystemet i hele organisationen. TOPmanager® er intuitiv og visheden om at alt omkring ledelsessystemet er samlet ét sted giver troværdighed og tryghed. Såvel internt som eksternt i organisationen.

Overskuelighed og tillid
Overskueligheden og fortroligheden i opbygningen af TOPmanager® indbyder brugerne til at arbejde med de forskellige features, ligesom tilliden og dokumentationen overfor medarbejdere, kunder og andre samarbejdspartnere som klasse- og certificeringsselskaber under selve godkendelsen, certificeringen og/eller auditeringer er afgørende.

Brugervenlighed
I udviklingen af softwaren bliver der løbende arbejdet målrettet med brugerfladen og -venligheden i løsningerne ligesom der er udførlige vejledninger på dansk og engelsk på alle features i softwaren. I skal som brugere ikke være hverken programmører eller specielt IT-kyndige. I kan hurtigt skabe jer overblik over de moduler og muligheder I kan og vil arbejde med.

Nem opstart
Selve opstarten af samarbejdet er enkel og I kan hurtigt komme igang med at anvende TOPmanager®. Den strukturelle opsætning af ledelsessystemet, oprettelse af alle brugerne, oprettelse af afvigelsestyper, fejlkategorier, skabeloner for procedurer og instruktioner, tildeling af beføjelser etc. er inkluderet i første års licens. Det er nemt og hurtigt at sætte ledelsessystemet op. I kan også vælge selv at konfigurere ledelsessystemet. Der er ikke noget i denne strukturelle opsætning, som I ikke efterfølgende kan lave om. Systemet er meget fleksibelt.

Hotline
Som kunde nyder I godt af adgangen til gratis hotline såvel på mail som på telefon – alle ugens dage. Ring til hotline på telefon +45 29905600. Vores medarbejdere behersker dansk, engelsk, tysk og svensk og sidder klar til at hjælpe og guide jer i brugen af softwareløsningerne TOPmanager®. I får altid hurtigt svar på spørgsmål.

Et godt system til prisen
TOPmanager® er et særdeles godt ledelsessystem med mange konkrete værktøjer til en skarp pris. Der er mange smarte funktioner i basispakken i TOPmanager®. Vi har listet en del af basispakkens indhold op her:

 • Effektivt statusfelt, som hjælper den enkelte bruger med at bevare overblikket over opgaver, deadlines og forventninger
 • Dokumentstyring – versionsstyring, styring af kladder i høring, dokumenter i træning
 • Tegning af diagrammer og flow direkte i dokumenterne, indsætning af billeder og videofrekvenser
 • Styring af afvigelser og hændelser. Årsagsanalyseværktøjer som 5xHvorfor, Fiskebensdiagram. Rapportering i 8D-format. Hjælpetekster i indtastningsfelterne. Styring af deadlines, logning af aktiviteter.
 • Styring af forbedringsforslag, opgavesæt af fastlagte opgaver ved implementering
 • Risikoanalyser – 4 modeller, inklusiv mulighed for mitigering af risici, HACCP-risiko analyse (fødevaresikkerhed)
 • Taskmanager (styring af tilbagevendende opgaver) med opgavebeskrivelse og registrering på udfyldelse, tjeklister
 • Auditmodul (auditplaner, tjeklister, auditrapporter, udtræk af status)
 • Mange udtræksmuligheder for status, trends, krydsreferenceoversigter for ISO-standarder
 • HR-modul – styring af medarbejderstamdata, kompetencer, samtykkeerklæring, mærkedage
 • Infoboard med elektronisk opslagstavle, målstyring, fraværsoversigt, videndeling mm.

Muligheder for udvidelser / tilkøb
Det er muligt, at udvide TOPmanager® yderligere med tilkøb af smarte features, som alle ligger i forlængelse af at have et effektivt ledelsessystem. Du kan tilkøbe følgende:

 • Nemt sprogskift på forsiden – Skift nemt mellem sprogene dansk, engelsk, tysk, svens eller finsk. Alle menupunkter og standardtekster skifter – uanset hvor du står i softwaren. Dette er en fordel ved brugere af mange nationaliteter, besøg af udenlandske inspektører og auditorer etc. 
 • TOPrecord® – Unik mulighed for at opbygge egne formularer, hvor der kan tastes data direkte ind i formularerne. Skab arbejdsfælleskaber gennem “Workspaces” for relevante medarbejdere. Styring af udviklingsprojekter, procesdata etc. 
 • TOPmanager® Whistleblower System – Unik platform til at varetage indberetninger i et styret forløb og med indbygget fortrolighed og diskretion. 
 • Integration med andre systemer – Der er muligheder for at integrere og udveksle data mellem virksomhedens ERP-system, dashboard eller andre systemer. Integration udføres altid som en specialprogrammering og afhænger af sikkerhedsniveau, adgang til data, muligheder for API-modul, omfang af integrationen etc. 

 

Hvor er det TOPmanager® adskiller sig fra andre ledelsessystemer på markedet?
TOPmanager® adskiller sig fra andre softwares ved først og fremmest at være et All-In-One ledelsessystem og ved at have konkrete værktøjer til alle de udfordringer/krav som et moderne ledelsessystem kræver i dag.

I vil hurtigt opleve styrken ved at have adgang til alle mulighederne på én gang når først I er igang med opbygningen af ledelsessystemet – og i dagligdagen herefter når I søger procedurer og registrerer data i ledelsessystemet. 

Det kræver IKKE teknisk baggrund at forstå eller at arbejde med TOPmanager®. TOPmanager® indeholder også en række forslag til helt  konkrete og brugbare løsninger, som kan vælges eller man kan lade sig inspirere af (tjeklister, samtykkeerklæring, sociale kompetencer etc.), hvis man som systemansvarlig endnu ikke er så erfaren i at opbygge et ledelsessystem.

En anden og væsentlig styrke i TOPmanager® er, at systemet hjælper med at bevare overblikket over hvad der forventes af brugerne. Brugerens “Statusfelt” og muligheder for at trække en personlig “Statusrapport” er features, som gør en stor forskel for den enkelte bruger når I anvender TOPmanager® i organisationen.

Disse forskelle gør softwareløsningen TOPmanager® til en god løsning. Derfor er TOPmanager® også kendetegnet af brugerne som…

 

Effektivt – Overskueligt og Nemt!

 

Derfor valgte andre organisationer TOPmanager®
Du kan her læse om andre kunders oplevelser og om hvorfor valget netop faldt på TOPmanager® da de skulle vælge platform for ledelsessystemet.Læs dette og se vores øvrige referencer her. 


Flere FAQ

Hvorfor skal I vælge en cloud-løsning?

Fordi der er mange fordele ved at vælge en cloudløsning!Ofte kan overvejelserne ved at vælge et nyt ledelsessystem gå på om der skal vælges et ledelsessystem, som ligger på lokal server ELLER der skal vælges et ledelsessystem som er cloudbaseret - altså...

Hvad kan ændres i TOPmanager®?

TOPmanager® er et standardsystem. Det betyder, at principper og regelsæt for dokumentstyring, kladdehøring, dokumenter i træning, afvigelsesregistrering, styring af forbedringer, risikoanalyser, styring af audits og alle de øvrige moduler er programmeret...

API – data mellem TOPmanager® og andre systemer

API - Application Programming InterfaceDet er muligt at udveksle data mellem TOPmanager® og andre systemer ved hjælp af en specialprogrammering.Hvis I ønsker at dele data mellem eksempelvis e-conomic og TOPmanager® eller Business Central og TOPmanager® tilbyder vi at...

Hvad gør jeg hvis der vises en forkert tjekliste på et task?

Du kan desværre opleve, at din browser spiller dig et puds. Forstået på den måde, at har du arbejdet intensivt med tjeklister, skabt nye tjeklister eller redigeret tidligere tjeklister kan du opleve - helt afhængig af din pc eller mac - at der vises en...

Hvordan får jeg notifikationer fra TOPmanager®

TOPmanager® udsender 2 typer af notifikationer for at hjælpe brugerne med at bevare overblikket og indfri de fastlagte deadlines.Opsætningen af notifikationer i TOPmanager® er designet til løbende at overvåge deadlines inden for en lang række områder....

Hvordan kan TOPmanager® interagere med mit ERP-system?

Det er muligt at få TOPmanager® til at interagere (hente data) med virksomhedens ERP-system og dermed understøtte det øgede krav om digitalisering og integration mellem IT-systemer. Integration kan medvirke til både kvalitetssikring af de anvendte data, hindring af...

Hvad indeholder TOPmanager?

Softwareprogrammet indeholder forskellige elementer, som alle taler sammen. Når du arbejder i TOPmanager® oplever du nem styring af eksempelvis:Dokumenter og automatisk versionsstyring.Mulighed for at arbejde med flowdiagrammer i dokumenterneElektronisk...

Hvem er TOPmanager® primært målrettet til?

Softwaren er udviklet og målrettet til at varetage behovene for et elektronisk ledelsessystem i alle typer af organisationer. I organisationer med over 1.000 aktive brugere har vi muligheder for at tilbyde specialopsætninger. En specialopsætning kan ske på...

Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil have min egen sprogversion?

Vi opretter dig som ny kunde med den aftalte sprogversion, men denne kan nemt ændres til et andet sprog, hvorefter alle softwareoverskrifter skifter til det valgte sprog. Du har også mulighed for at få udviklet din egen sprogversion af TOPmanager® -...

Hvilke standarder er allerede en del af TOPmanager®?

Du har mulighed for at koble dine forretningsgange og instruktioner sammen med afsnit i forskellige standarder. Følgende standarder er allerede en integreret del af TOPmanager®:ISO 1090-1:2012ISO 3834-2ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 13485:2016ISO...

Hvordan får jeg en speciel standard ind i TOPmanager®?

Såfremt du ønsker at benytte en anden ISO standard, som endnu ikke er en del af TOPmanager®, er du velkommen til at kontakte os, så vi har mulighed for at tilføje den ønskede standard til TOPmanager®.Efter vi har tilføjet standarden til dit Kunde-ID kan du...

Hvad koster det at benytte TOPmanager®

Prisen på TOPmanager® er sammensat af én årlig systemlicens på softwaren samt en licenspris pr. bruger, som er oprettet i systemet.Vores priser er yderst konkurrencedygtige i forhold til andre systemløsninger på markedet.TOPmanager® indeholder altid...

Kan Task Manageren påminde mig automatisk

Task Manageren har mulighed for at generere mails automatisk til de personer, som I har besluttet, der skal administrere opgaverne i Task Manageren. På den måde adviseres de ansvarlige brugere i god tid inden deadline. Opgaven fremgår også af...

Hvordan kan jeg organisere mine blanketter/skemaer

Du kan nemt inddele din Blanket-mappe i undermapper. I den underliggende mappe fremgår det tydeligt, hvilke blanketter der ligger i den enkelte undermappe. Det kan ses på oversigten.Selve opdelingen i undermaper sker i Admin modulet ved feltet Upload til...

Hvordan overvåges driftsstabiliteten

I TOPmanager® har vi valgt at overvåge webstedets driftsstabilitet døgnet rundet 365 dage om året. Det gør vi via den særlige overvågningstjeneste Hyperspin.Brugernes elektroniske adgang til webstedet (login) kontrolleres hvert 3. minut døgnet rundt. Det sker ved at...

Kan håndværksvirksomheder også have fordele af TOPmanager®?

Ja - håndværksvirksomheder kan også have stor gavn af at anvende TOPmanager®.I TOPmanager® kan styres arbejdsgange for kundebetjening, tilbudsskabeloner, indkøbsrutiner, opgavebeskrivelser, personalehåndbog, leverandørerkontakter, særlige kundeforhold,...

Hvem har skabt TOPmanager® – og hvem står bag?

TOPmanager® er skabt af mennesker med mange års praktisk erfaring fra kvalitetsledelse og LEANLasse Ahm er adm. direktør, uddannet Lead Auditor i kvalitets- og miljøledelse, medicinsk udstyr, fødevaresikkerhed og IT- og informationssikkerhed er idémanden...

Kan afvigelser udtrækkes til en Excel-fil (CSV-fil)?

Ja, det er muligt for dig at arbejde videre med dit udtræk over afvigelser i et Excel regneark. Mange brugere har ønsket muligheden for at arbejde videre med udtrækket af afvigelser i Excel og dette ønske har vi naturligvis tilgodeset.Sådan gør du..Når du...

EU-persondataforordningen – Hvem er dataansvarlig?

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning i kraft i hele EU. EU-persondataforordningen indeholder skrappere krav til registrering, styring og håndtering af persondata. Der skelnes blandt andet mellem "Dataansvarlige" og "Databehandlere"....

Hvordan styres rettigheder i HR-modulet til at se stamkort

I HR-modulet er der taget højde for at kun de medarbejdere i organisationen, som er direktører, HR-ansvarlige eller har personaleansvar, kan se og redigere medarbejdernes stamkort. Den største udfordring i et HR-system er netop at sikre, at oplysninger om medarbejdere...

Hvordan vises mærkedage i HR-modulet

Alle brugere (med undtagelse af gæst-niveau) kan trække en oversigt over fødselsdage og jubilæer. Fødselsdage og jubilæer, som skal vises på oversigten, fastsættes af superbrugerne. Mærkedage, som endnu ikke er oprundet, er angivet med sort tekst (TOPmanager®...

Hvem har adgang til medarbejderstamkort?

Ved opstart i TOPmanager® defineres begreberne "Direktør" og "HR-ansvarlig" i samarbejder med udbyderen af TOPmanager®. Der kan oprettes flere "Direktør"-er og "HR-ansvarlig"-e med disse rettigheder."Direktør" og "HR-ansvarlig" er det øverste niveau i HR-modulet....

Hvad indeholder HR-modulet?

HR-modulet gør det enkelt at styre medarbejdernes kompetencer. Hver bruger (medarbejder) har et stamkort med relevante oplysninger på medarbejderen. Eksempelvis adresse, navne og telefonnumre på medarbejderens pårørende, udleverede effekter, faglige mål og personlige...

Oversigt over vejledninger

Her finder du oversigten over vejledninger, vi har udarbejdet for softwareløsningen TOPmanager®.For at tilgå vejledningerne skal du være oprettet som bruger og logge ind i TOPmanager® (se ovenfor - LOGIN)Sådan anvender du samtykkeerklæringer (accept for registrering...

Hvordan er dine data sikret? – Backups og opbevaring af data

Backup procedurer og sikring af data - Cloud Server (DanDomain A/S)DanDomain A/S oplyser følgende pr. 9. december 2020 omkring virksomhedens sikring af data:Tager DanDomain daglig backup ?DanDomain tager dagligt backup af alle vores systemer og kan dermed hurtigt lave...