+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Fordi der er mange fordele ved at vælge en cloudløsning!
Ofte kan overvejelserne ved at vælge et nyt ledelsessystem gå på om der skal vælges et ledelsessystem, som ligger på lokal server ELLER der skal vælges et ledelsessystem som er cloudbaseret – altså hvor program og data ligger i “skyen”. 

Der er en række helt klare fordele ved at vælge en cloud-løsning frem for en lokal serverløsning:

1) Skalerbarhed
Cloud-løsninger giver mulighed for nem skalerbarhed, så virksomheder kan hurtigt tilpasse sig ændringer i behov og vækst, uden behov for store investeringer i hardware.

2) Omkostningsbesparelser
Cloud-løsninger eliminerer behovet for store investeringer i hardware, opgraderinger og vedligeholdelse af servere, hvilket ofte resulterer i lavere samlede omkostninger over tid.

3) Fleksibilitet
Cloud-løsninger giver mulighed for nem adgang til data og applikationer fra enhver enhed med internetadgang, hvilket giver større fleksibilitet og mobilitet for medarbejdere.

4) Automatisk opdateringer
TOPmanager A/S sørger for regelmæssige opdateringer og vedligeholdelse af softwaren, hvilket reducerer byrden for virksomhederne og sikrer, at de altid har adgang til de nyeste funktioner og sikkerhedsopdateringer.

5) Sikkerhed
Cloud-løsninger tilbyder ofte avancerede sikkerhedsfunktioner og beskyttelse mod dataforløb og cyberangreb, hvilket kan være mere omfattende end hvad en virksomhed kan opretholde på egen hånd med en lokal server.

6) Global tilgængelighed
Med cloud-løsninger kan virksomheder nemt skalere deres tilstedeværelse globalt uden behov for at oprette og vedligeholde lokale serverinfrastrukturer over hele verden.

7) Hurtig implementering
Cloud-løsninger kan implementeres hurtigere end lokale serverløsninger, hvilket giver virksomheder mulighed for at komme i gang med at bruge softwaren og realisere fordelene med det samme.

8) Backup og katastrofeberedskab
Cloud-løsninger inkluderer ofte automatiserede backup- og katastrofeberedskabsløsninger, hvilket sikrer, at virksomhederne har adgang til deres data og applikationer selv i tilfælde af uforudsete hændelser.

Ovenstående er alle væsentlige argumenter for at vælge og fastholde en cloudbaseret løsning for ledelsessystemet. Er disse ikke nok til at overbevise jer, så kommer der et par yderligere gode argumenter her: 

A) Adgangibilitet og mobilitet
Med cloud-løsninger kan medarbejdere nemt få adgang til deres data og applikationer fra enhver enhed med internetadgang, uanset hvor de befinder sig. Dette muliggør fjernarbejde, samarbejde på tværs af teams og hurtigere beslutningstagning.

B) Ressourceoptimering
Cloud-løsninger giver virksomheder mulighed for at optimere deres ressourceforbrug ved at skalere op eller ned efter behov. Dette reducerer spildte ressourcer og giver mulighed for bedre budgetstyring.

C) Innovationshastighed
Cloud-løsninger giver virksomheder adgang til de nyeste teknologier og innovationer uden behov for store investeringer i infrastruktur eller opdateringer. Dette kan give virksomheder en konkurrencemæssig fordel ved at tillade dem at tilpasse sig hurtigt skiftende markedsforhold.

D) Sammenkobling af data
Cloud-løsninger muliggør integration og sammenkobling af data fra forskellige kilder og systemer, hvilket giver virksomhederne mulighed for at opnå en mere holistisk forståelse af deres forretning og kunder.

E) Skalerbarhed uden nedetid
Cloud-løsninger tillader virksomheder at skalere deres infrastruktur og ressourcer op eller ned uden nedetid eller afbrydelser i tjenesten. Dette sikrer kontinuerlig tilgængelighed og ydeevne, selv under perioder med høj belastning.

F) Miljøvenlighed
Cloud-løsninger er oftest langt mere miljøvenlige end lokale serverløsninger, da de ofte udnytter datacentre med energieffektivitetsforanstaltninger og ressourceoptimeringsteknikker, hvilket reducerer den samlede miljøpåvirkning.

Effektivt – Overskueligt og Nemt!

 


Flere FAQ

Hvorfor skal I vælge TOPmanager®?

Fordi TOPmanager® er nemt!Den største gevinst ved at anvende TOPmanager® er den øgede effektivitet og minimering af tiden, som anvendes på ledelsessystemet i hele organisationen. TOPmanager® er intuitiv og visheden om at alt omkring ledelsessystemet er...

Hvad kan ændres i TOPmanager®?

TOPmanager® er et standardsystem. Det betyder, at principper og regelsæt for dokumentstyring, kladdehøring, dokumenter i træning, afvigelsesregistrering, styring af forbedringer, risikoanalyser, styring af audits og alle de øvrige moduler er programmeret...

API – data mellem TOPmanager® og andre systemer

API - Application Programming InterfaceDet er muligt at udveksle data mellem TOPmanager® og andre systemer ved hjælp af en specialprogrammering.Hvis I ønsker at dele data mellem eksempelvis e-conomic og TOPmanager® eller Business Central og TOPmanager® tilbyder vi at...

Hvad gør jeg hvis der vises en forkert tjekliste på et task?

Du kan desværre opleve, at din browser spiller dig et puds. Forstået på den måde, at har du arbejdet intensivt med tjeklister, skabt nye tjeklister eller redigeret tidligere tjeklister kan du opleve - helt afhængig af din pc eller mac - at der vises en...

Hvordan får jeg notifikationer fra TOPmanager®

TOPmanager® udsender 2 typer af notifikationer for at hjælpe brugerne med at bevare overblikket og indfri de fastlagte deadlines.Opsætningen af notifikationer i TOPmanager® er designet til løbende at overvåge deadlines inden for en lang række områder....

Hvordan kan TOPmanager® interagere med mit ERP-system?

Det er muligt at få TOPmanager® til at interagere (hente data) med virksomhedens ERP-system og dermed understøtte det øgede krav om digitalisering og integration mellem IT-systemer. Integration kan medvirke til både kvalitetssikring af de anvendte data, hindring af...

Hvad indeholder TOPmanager?

Softwareprogrammet indeholder forskellige elementer, som alle taler sammen. Når du arbejder i TOPmanager® oplever du nem styring af eksempelvis:Dokumenter og automatisk versionsstyring.Mulighed for at arbejde med flowdiagrammer i dokumenterneElektronisk...

Hvem er TOPmanager® primært målrettet til?

Softwaren er udviklet og målrettet til at varetage behovene for et elektronisk ledelsessystem i alle typer af organisationer. I organisationer med over 1.000 aktive brugere har vi muligheder for at tilbyde specialopsætninger. En specialopsætning kan ske på...

Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil have min egen sprogversion?

Vi opretter dig som ny kunde med den aftalte sprogversion, men denne kan nemt ændres til et andet sprog, hvorefter alle softwareoverskrifter skifter til det valgte sprog. Du har også mulighed for at få udviklet din egen sprogversion af TOPmanager® -...

Hvilke standarder er allerede en del af TOPmanager®?

Du har mulighed for at koble dine forretningsgange og instruktioner sammen med afsnit i forskellige standarder. Følgende standarder er allerede en integreret del af TOPmanager®:ISO 1090-1:2012ISO 3834-2ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 13485:2016ISO...

Hvordan får jeg en speciel standard ind i TOPmanager®?

Såfremt du ønsker at benytte en anden ISO standard, som endnu ikke er en del af TOPmanager®, er du velkommen til at kontakte os, så vi har mulighed for at tilføje den ønskede standard til TOPmanager®.Efter vi har tilføjet standarden til dit Kunde-ID kan du...

Hvad koster det at benytte TOPmanager®

Prisen på TOPmanager® er sammensat af én årlig systemlicens på softwaren samt en licenspris pr. bruger, som er oprettet i systemet.Vores priser er yderst konkurrencedygtige i forhold til andre systemløsninger på markedet.TOPmanager® indeholder altid...

Kan Task Manageren påminde mig automatisk

Task Manageren har mulighed for at generere mails automatisk til de personer, som I har besluttet, der skal administrere opgaverne i Task Manageren. På den måde adviseres de ansvarlige brugere i god tid inden deadline. Opgaven fremgår også af...

Hvordan kan jeg organisere mine blanketter/skemaer

Du kan nemt inddele din Blanket-mappe i undermapper. I den underliggende mappe fremgår det tydeligt, hvilke blanketter der ligger i den enkelte undermappe. Det kan ses på oversigten.Selve opdelingen i undermaper sker i Admin modulet ved feltet Upload til...

Hvordan overvåges driftsstabiliteten

I TOPmanager® har vi valgt at overvåge webstedets driftsstabilitet døgnet rundet 365 dage om året. Det gør vi via den særlige overvågningstjeneste Hyperspin.Brugernes elektroniske adgang til webstedet (login) kontrolleres hvert 3. minut døgnet rundt. Det sker ved at...

Kan håndværksvirksomheder også have fordele af TOPmanager®?

Ja - håndværksvirksomheder kan også have stor gavn af at anvende TOPmanager®.I TOPmanager® kan styres arbejdsgange for kundebetjening, tilbudsskabeloner, indkøbsrutiner, opgavebeskrivelser, personalehåndbog, leverandørerkontakter, særlige kundeforhold,...

Hvem har skabt TOPmanager® – og hvem står bag?

TOPmanager® er skabt af mennesker med mange års praktisk erfaring fra kvalitetsledelse og LEANLasse Ahm er adm. direktør, uddannet Lead Auditor i kvalitets- og miljøledelse, medicinsk udstyr, fødevaresikkerhed og IT- og informationssikkerhed er idémanden...

Kan afvigelser udtrækkes til en Excel-fil (CSV-fil)?

Ja, det er muligt for dig at arbejde videre med dit udtræk over afvigelser i et Excel regneark. Mange brugere har ønsket muligheden for at arbejde videre med udtrækket af afvigelser i Excel og dette ønske har vi naturligvis tilgodeset.Sådan gør du..Når du...

EU-persondataforordningen – Hvem er dataansvarlig?

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning i kraft i hele EU. EU-persondataforordningen indeholder skrappere krav til registrering, styring og håndtering af persondata. Der skelnes blandt andet mellem "Dataansvarlige" og "Databehandlere"....

Hvordan styres rettigheder i HR-modulet til at se stamkort

I HR-modulet er der taget højde for at kun de medarbejdere i organisationen, som er direktører, HR-ansvarlige eller har personaleansvar, kan se og redigere medarbejdernes stamkort. Den største udfordring i et HR-system er netop at sikre, at oplysninger om medarbejdere...

Hvordan vises mærkedage i HR-modulet

Alle brugere (med undtagelse af gæst-niveau) kan trække en oversigt over fødselsdage og jubilæer. Fødselsdage og jubilæer, som skal vises på oversigten, fastsættes af superbrugerne. Mærkedage, som endnu ikke er oprundet, er angivet med sort tekst (TOPmanager®...

Hvem har adgang til medarbejderstamkort?

Ved opstart i TOPmanager® defineres begreberne "Direktør" og "HR-ansvarlig" i samarbejder med udbyderen af TOPmanager®. Der kan oprettes flere "Direktør"-er og "HR-ansvarlig"-e med disse rettigheder."Direktør" og "HR-ansvarlig" er det øverste niveau i HR-modulet....

Hvad indeholder HR-modulet?

HR-modulet gør det enkelt at styre medarbejdernes kompetencer. Hver bruger (medarbejder) har et stamkort med relevante oplysninger på medarbejderen. Eksempelvis adresse, navne og telefonnumre på medarbejderens pårørende, udleverede effekter, faglige mål og personlige...

Oversigt over vejledninger

Her finder du oversigten over vejledninger, vi har udarbejdet for softwareløsningen TOPmanager®.For at tilgå vejledningerne skal du være oprettet som bruger og logge ind i TOPmanager® (se ovenfor - LOGIN)Sådan anvender du samtykkeerklæringer (accept for registrering...

Hvordan er dine data sikret? – Backups og opbevaring af data

Backup procedurer og sikring af data - Cloud Server (DanDomain A/S)DanDomain A/S oplyser følgende pr. 9. december 2020 omkring virksomhedens sikring af data:Tager DanDomain daglig backup ?DanDomain tager dagligt backup af alle vores systemer og kan dermed hurtigt lave...