+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

TOPmanager® Survey System

Hvad er TOPmanager® Survey
TOPmanager® Survey er en virkelig effektiv løsning, hvor du kan gennemføre opfølgende træninger af medarbejdere, test og Quiz’er, certificeringer (eksamen) af ledere og medarbejdere eller gennemføre APV’er hos forskellige medarbejdergrupper. Du kan også skabe e-learningsprogrammer og udsende disse træninger blandt medarbejderne. 

TOPmanager® Survey – et vigtigt redskab
TOPmanager® Survey er et vigtigt redskab for den virksomhed, der ønsker at gennemføre træninger af medarbejdere og/eller at udfordre organisationen på viden og indsigt i forhold viden om ledelsessystemet, awareness, code of conduct og korrekt etisk adfærd etc. 

Med TOPmanager® Survey kan ledelsen medvirke til at sikre, at medarbejderne er kompetente og kan omsætte deres viden om det samlede ledelsessystem – arbejdsmiljø, sikkerhed og sundhed – kvalitet – miljø – fødevaresikkerhed til praksis.

 

 

Se videoen af TOPmanager® Survey

Design en survey med et mix af spørgsmålstyper
Det er muligt, at designer din survey med forskellige typer spørgsmål. Vælg mellem:

  1. Multiple choice (vælg mellem flere svarmuligheder, hvor der ikke findes ét svar, som er mere korrekt and de øvrige svar)
  2. Multiple choice (vælg mellem flere svarmuligheder, hvoraf kun ét svar er korrekt)
  3. Skala (angivelse af værdi på en selvvalgt skala) 
  4. Beskrivende svar

 

Multiple choice (spørgsmål med flere ligeværdige svarmuligheder)
Det er muligt at bygge et eller flere spørgsmål  op omkring en situation, hvorefter den adspurgte skal vælge et svar blandt flere svarmuligheder og hvor alle svarmuligheder anses for ligeværdige svar.
Eksempel: Med hvilken af nedenstående grupper finder du de bedste muligheder for at skabe længerevarende relationer som er vigtige for dig?
1) Med kollegerne i min egen afdeling
2) Gennem projekter og samarbejder med kolleger i andre afdelingen
3) Med lederne på tværs af organisationen
4) Med virksomhedens kunder og/eller leverandører
5) I fritidsaktiviteter og/eller fællesskaber udenfor virksomheden

Multiple choice (spørgsmål med flere svarmuligheder, hvoraf kun ét svar er korrekt)
Det er muligt at bygge et eller flere spørgsmål  op omkring en situation, hvorefter den adspurgte skal vælge et svar blandt flere svarmuligheder og kun ét svar er korrekt.
Eksempel: Beskriv kort hvilken af disse 4 valgmuligheder du vil benytte dig af, hvis du ser 2 uautoriserede personer gå rundt på lageret uden at en ledsager fra virksomheden er sammen med dem. 
1) Kontakte dem øjeblikkeligt
2) Lade tiden gå og se hvad de foretager sig
3) Jeg vil ikke blande mig
4) Ringe til receptionen og høre hvordan jeg skal forholde mig

Skala (spørgsmål hvor styrken af svaret kan angives).
Ved skala er det muligt at bygge et eller flere spørgsmål omkring en situation, hvorefter den adspurgte definerer en styrke på den fastlagte skala.
Eksempelvis “I hvor høj grad udsættes du for træk i dit daglige arbejde”?  Der kan besvares på en skala fra 0 til 10, hvor 0 er lavest og 10 er højst. 

Beskrivende svar 
Det er altså muligt, at bygge et eller flere spørgsmål op omkring en situation, hvorefter den adspurgte skal redegøre for sine valg i den konkrete situation. Der kan i disse var være flere svarmuligheder.
Eksempel: Beskriv kort hvad du vil gøre hvis du ser 2 uautoriserede personer gå rundt på lageret uden en ledsager fra virksomheden er sammen med dem. Hvad gør du? 

Identificerede besvarelser eller anonyme besvarelser
Det er muligt at gennemføre spørgeundersøgelserne med oplyste navne på besvarelserne eller anonymt. I hvert enkelt tilfælde bør det overvejes, hvorvidt undersøgelsen skal gennemføres anonymt. Ved trivselsundersøgelser og undersøgelser, hvor samarbejdet med og mellem kolleger og samarbejdet med ledere kortlægges anbefales at disse spørgeundersøgelser gennemføres anonymt. Ved udsendelse af den enkelte spørgeundersøgelse oplyses det til respondenterne om undersøgelsen er anonym eller ikke anonymt.

Registrering af besvarelsestider
Det er muligt at gennemføre undersøgelserne med eller uden tidstagning under besvarelserne. 

Rapportering
Svarene samles i en informativ rapport, som viser omfanget af modtagne svar i forhold til antallet af adspurgte samt gennemsnittet af de enkelte svar. Det er ligeledes muligt at sortere svarene ud fra de enkelte respondenter når undersøgelsen ikke er anonym. 
Det er muligt at dele svarene i rapporten med andre navngivne brugere i organisationen. Eksempelvis topledelsen, ledergruppe, afdelingsansvarlige eller arbejdsmiljøgruppe. 

TOPmanager® Survey Masters
TOPmanager® Survey modulet indeholder en række Masters, som er tilgængelige og kan anvendes i deres nuværende form eller de kan tilpasses den enkelte situation. Der eksisterer på nuværende tidspunkt følgende Masters på dansk og engelsk:

  • APV Administration (spørgeskema med 12 skalaspørgsmål indenfor administrations- og kontorarbejde)
  • APV Drift (spørgeskema med 22 skalaspørgsmål indenfor drifts-, transport- og produktionsarbejde)
  • Trivselsundersøgelse (spørgeskema med 39 skalaspørgsmål indenfor trivsel på arbejdspladsen med fokus på samarbejde, arbejdsopgaver, kolleger og ledere).
  • Medarbejdertilfredshedsundersøgelse (spørgeskema med 20 multiple choice spørgsmål og skalaspørgsmål med fokus på generel arbejdsplads- og jobtilfredshed).
  • Innovationskulturundersøgelse (spørgeskema med 16 spørgsmål, hvor undersøgelsen afsluttes med spørgsmålet om hvad virksomheden kan gøre bedre for at fremme arbejdet med innovation. 

TOPmanager® Survey System
Du kan nemt designe dine spørgeskemaer og udsende spørgeskemaerne til udvalgte brugere. Du kan rykke for svar hos de adspurgte og samle deres svar i rapporter.

Pris
Modulet er et tillægsmodul til din TOPmanager®-løsning og prisen afregnes på årsbasis i forhold til antallet af brugere i virksomheden. 
Eksempelvis koster modulet i en virksomhed med 10 ansatte kun kr. 3.995,- og med 45 ansatte kr. 7.995,- og med 80 ansatte kr. 9.995,- (excl. moms).

Nemt og bekvemt! 

Kontakt os for at høre mere om TOPmanager® Survey System på telefon 56297236