+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

HR Modul

HR-modulet gør det enkelt at styre oplysninger om medarbejderne, deres kompetencer og andre oplysninger som er vigtige i samarbejdet med medarbejderen. 

Stamkort på hver medarbejder
Hver bruger (medarbejder) har et stamkort med relevante oplysninger på medarbejderen. Eksempelvis adresse, navne og telefonnumre på medarbejderens pårørende, udleverede effekter, faglige mål og personlige mål samt oplysninger om medarbejderens aktuelle kompetenceniveau og mulighed for at planlægge det ønskede kompetenceniveau.

Upload er uddannelsesbeviser, træninger etc.
Der kan uploades uddannelsesbeviser, anbefalinger etc. Som kunde bestemmer du, om du ønsker at benytte dig af HR-modulet. Vil du gerne udnytte de muligheder, som HR-modulet giver dig, har du adgang til modulet. Ønsker du ikke at benytte dig af HR-modulet har du ikke adgang til denne feature og den skaber således ikke “støj” i visningen af forsiden.

Medarbejderaktiviteter
Det er nemt at arbejde med enkeltstående aktiviter på stamkort.  Aktiviter kan eksempelvis være “Opfølgning på MUS-samtale” eller “Opfølgning på uddannelse og træning”, “Indkaldelse til lønsamtale” eller lignende.

Du kan altså igangsætte en enkeltstående aktivitet, gennemføre denne og logge at aktiviteten har fundet sted.