+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Infoboard

TOPmanager® indeholder et smart infoboard, hvor du kan bestemme individuelle visninger for brugerne og på infoskærme rundt omkring i virksomheden. Hver infoskærm oprettes som individuel bruger og giver således individuelle muligheder for visninger. Infoskærme viser alene infoboardet og kan ikke anvendes til at surfe rundt i det øvrige system.

Infoboardet indeholder følgende elementer:

  • Fraværsoversigt
  • Elektronisk opslagstavle
  • Lysavis med mærkedage
  • Målstyring
  • Oversigt over de seneste forbedringer
  • Oversigt over de seneste afvigelser
  • Summary af de seneste 90 dage.
  • Muligheder for vejrudsigter
  • Infosider med nyheder og flotte billeder. Eksempelvis indkøb af nye maskiner, kommende besøg, billed af den nye kollega

Fraværsoversigt
Du kan skabe op til 5 forskellige fraværskategorier. Eksempelvis: Ikke planlagt fravær, Afspadsering, Kundebesøg, Kursus og Udlånt. Dette er blot eksempler – muligheder er op til dig. Det kan også anvends til hvem der er i hvilke afdelinger i dag etc. Denne feature kan som alle øvrige features slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Elektronisk opslagstavle
Dette bliver værktøjet til virksomhedens fremtidige informationsdeling. Alle brugere kan udgive opslag på tavlen. Opslag kan planlægges og udgives på fastlagte tidspunkter ligesom alle opslag arkiveres. Det er her medarbejderne finder relevant information om, hvad der sker i virksomheden. Eksempler på opslag kan være En ny stor kunde, kundebesøg i huset, Indkaldelse til SU-møde, Flytning af et AMO-møde, Udstilling i kunstforeningen, ansættelse af en ny medarbejder… etc. Det er kun fantasien, som sætter grænser. Denne feature kan som alle øvrige features slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Lysavis med mærkedage
Medarbejdere, som har fødselsdag eller jubilæum, markereres i en løbende lysavis på forsiden af infoboardet. Denne feature kan som alle øvrige features slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Målstyring
Her kan du vise alle relevante mål for organisationen. Du vælger selv, hvor mange mål du ønsker at vise. Hvert mål kan indeholde op til 12 registreringer og du kan vælge mellem forskellige grafiske visninger af målet (søjle-, cirkel- eller linjediagram). Målstyring kan eksempelvis anvendes til visning af omsætning, antal afvigelser, tilgang af nye kunder, registrering af nær-ved-hændelser, spild og kassationer etc. Denne feature kan som alle øvrige features slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Oversigt over seneste forbedringer
De seneste 13 forbedringer vises i en oversigt som kort viser registreringsdato og indledningen i forbedringen. Oversigten indeholder links til de enkelte forbedringer. Denne feature kan sammen med visning af afvigelser og summary slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Oversigt over seneste afvigelser
De seneste 13 afvigelser vises i en oversigt som kort viser registreringsdato og indledningen i afvigelsen. Oversigten indeholder links til de enkelte afvigelser. Denne feature kan sammen med visning af forbedringer og summary slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Summary – 90 dage
Summary er en rapport, som indeholder en lang række detaljer om antaller af afvigelser, omkostninger i forbindelse med afvigelserne, årsager til fejlene samt oplysninger om afdelingerne, hvori afvigelserne er opstået. Summary’et indeholder også oplysninger om effektiviteten/hurtigheden i behandlingen af afvigelserne. Der er en flot grafisk visning i summary’et. Denne feature kan sammen med visning af forbedringer og afvigelser slås til og fra i visningen på det enkelte infoboard.

Vejrudsigter
Vis de lokale vejrudsigter – opdateres løbende

Infosider
Du kan skabe de flotteste infosider med fotos af dine nye maskiner, den kommende kollega, sponsorater eller billeder fra det seneste netværksmøde. Mulighederne er utallige. Du kan også supplere dine infosider med videoklip.