+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Det er muligt at få TOPmanager® til at interagere (hente data) med virksomhedens ERP-system og dermed understøtte det øgede krav om digitalisering og integration mellem IT-systemer.

Integration kan medvirke til både kvalitetssikring af de anvendte data, hindring af dobbelt- og/eller fejlindtastniger ligesom det kan medvirke til øget effektivisering. 

TOPmanager® kan programmeres til at hente data i ERP-systemer, men det kan være en sikkerhedsudfordring for visse ERP-systemer at tillade, at et udefrakommende softwaresystem  (TOPmanager® er en webbaseret løsning, som er hostes i et eksternt servermiljø) henter data i ERP-systemet.

Konstateres det at integration af data er en udfordring i kundens ERP-system er der forskellige løsninger til at indfri kundens ønsker om integration mellem softwareprogrammerne. En af løsningerne kan være anvendelsen af en cube, som løbende opdateres med data, som er relevante for registrering i TOPmanager®. 

Cube – en mellemstation med udvalgte data
Hvis det er en udfordring for ERP-systemet at tillade, at et andet softwaresystem henter data, så løses denne udfordring oftest ved at ERP-systemet regelmæssigt (én eller flere gange dagligt) overfører relevante og aftalte data fra ERP-systemet til denne “cube”. TOPmanager® henter herefter dataene fra cuben ved at lave opslag i databasen i cuben. Selve cuben anvendes ikke til at lagre data i sig selv, men fungerer som et slags arkiv med data, som er registreret under den samme opslagsnøgle. Opslagsnøglen kan eksempelvis være et ordrenummer, et sagsnummer, en reference, et telefonnummer etc. Denne opslagsnøgle styrer, at de tilhørende data, som er knyttet til opslagsnøglen, overføres til afvigelsen. 

Brugen af en cube betyder, at ERP-systemet løbende supporterer TOPmanager® med data, hvorefter TOPmanager® kan hente relevante oplysninger fra cuben og indsætte disse oplysninger/data i eksempelvis en afvigelse på baggrund af blot et ordrenummer. Data som hentes fra cuben kan eksempelvis være kundenavn, varenumre og varetekster, ordrenumre, referencenumre, batchnumre, maskinnumre etc. til brug i en afvigelse.

Til venstre ses en illustration af en løsning ved direkte integration med virksomhedens ERP-system. Til højre ses en illustration med transmission af virksomhedens data via en cube

 

 

 

 

 

Integration giver mening ved udveksling af væsentlige mængder af data mellem systemer
Det er vores erfaring, at mængden af data som skal udveksles skal have et vist omfang før integration er lønsomt. Registrerer I i din virksomhed færre end 300 afvigelser om året skal du nøje overveje om du opnår tilstrækkelig værdi ved at etablere integration mellem dit ERP-system og TOPmanager®. Har du derimod flere end 300 afvigelser om året kan det være hensigtsmæssigt at sikre korrekt indhentning af data. 

Opsætning med integration kræver specialprogrammering
Prisen for integration af data mellem systemer og TOPmanager® er afhængig af omfanget og ønskerne til integrationen mellem systemerne. Teknisk kan integrationen etableres i langt de fleste ERP-systemer. Har du spørgsmål til integration mellem jeres eksisterende systemer og TOPmanager® skal du kontakte os på mail@topmanager eller ringe til os på telefon 5629 7236, hvorefter vores programmør gennemgår mulighederne med jeres IT-afdeling .