+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Har du en god idé til en ny feature i TOPmanager® er du altid velkommen til at kontakte os på mail eller ringe til os på telefon 56 29 72 36.

En stor del af vores succes skyldes, at vi siden starten på udviklingen af TOPmanager® har lyttet aktivt til vores mange brugere. Vi har selv arbejdet med ledelsessystemer og er lead auditorer inden for mange standarder og har derfor også stor indsigt i systemkrav og god dokumentationspraksis. Vores fokus er derfor at udvikle smarte features, som skaber overblik, udbytte og optimerer tid for brugerne. 

TOPmanager® er et standardsystem – Altså det modsatte af et system, som virksomheder vælger at udvikle selv.
Tre væsentlige fordele ved at anvende et standardsystem frem for egenudviklet software er, at licensprisen er lav, systemet fungerer effektivt og at de mange features hjælper brugerne med at opfylde kravene i de kendte ISO-standarder indenfor kvalitet, miljø, arbejdsmiljø, fødevaresikkerhed og IT-sikkerhed. Ovenikøbet på en let tilgængelig og intuitiv måde!

Flere tusinde brugere har altså anvendt løsningerne igen og igen før dig. Og det er virkelig en styrke!

Enhver ny features i TOPmanager® SKAL kunne anvendes og skabe værdi for mange brugere indenfor forskellige brancher. Derfor vurderes alle forslag på 4 kriterier, hvoraf de to primære kriterier er:

  1. Den nye feature/funktionalitet skal kunne anvendes og skabe værdi for et væsentligt antal brugere
  2. Nye tiltag/funktionaliteter skal være efterspurgt af flere kunder/brugere

Denne prioritering medfører, at vores nyheder skaber værdi for mange af vores brugere. Meget branche- eller virksomhedsspecifikke ønsker kan dog stadig være relevante såfremt tiltagene tilgodeser de to ovenstående kriterier. 

Motivér dit forslag eller ønske
Når du fremsender dit forslag, er det vigtigt, at du begrunder forslaget og tilkendegiver, hvilke behov som ændringen vil opfylde og hvad det betyder for dig og din organisation, at denne funktion ikke allerede er implementeret. 

Vi undersøger potentialet
Opfylder dit forslag de ovenstående kriterier undersøger vi i samarbejde med vores softwareudviklere mulighederne for, om din idé kan realiseres og fungere i et samspil med de allerede eksisterende funktioner. Vi ser også på om forslaget er foreneligt med den udviklingsplan, som allerede er besluttet for TOPmanager®.

Desværre kan vi ikke implementere enkeltstående ønsker og forslag i et standardsystem. 
Mange individuelle løsninger og virksomhedstilpassede funktioner er ikke foreneligt med en valideret softwareløsning. TOPmanager® er valideret og bliver løbende revalideret ved væsentlige opdateringer. Oftest kan ønsket om en særlig funktion løses ved kreativt at anvende én af de allerede eksisterende funktioner eller moduler.

Er du i tvivl om hvordan du løsen en udfording kan det være en fordel, at du kontakter vores hotline for at høre, hvordan du bedst opnår den funktionalitet du ønsker med udgangspunkt i de eksisterende moduler og muligheder. 

Vi kan altså ikke love, at vi implementerer din idé, men vi samler på gode idéer og på den måde udvikles programmet løbende til gavn for brugerne på tværs af standarder, brancher og lande.

Tilbagemelding til forslagsstilleren
Når mulighederne for implementering er undersøgt, bestræber vi os på at give forslagsstilleren en tilbagemelding hurtigst muligt.

Hold dig orienteret om de seneste nyheder
Du har mulighed for at holde dig opdateret med de seneste nyheder i TOPmanager® og TOPrecord®  ved at klikke på informationsfeltet øverst i menubjælken. Eller gennemgå informationssiden når du logger ud. 

Vil du høre mere om hvad vi arbejder på i øjeblikket (vi har nemlig ALTID nye og spændende tiltag igang) er du velkommen til at kontakte hotline på telefon 29 90 56 00. 


Flere FAQ

Hvorfor skal I vælge en cloud-løsning?

Fordi der er mange fordele ved at vælge en cloudløsning!Ofte kan overvejelserne ved at vælge et nyt ledelsessystem gå på om der skal vælges et ledelsessystem, som ligger på lokal server ELLER der skal vælges et ledelsessystem som er cloudbaseret - altså...

Hvorfor skal I vælge TOPmanager®?

Fordi TOPmanager® er nemt!Den største gevinst ved at anvende TOPmanager® er den øgede effektivitet og minimering af tiden, som anvendes på ledelsessystemet i hele organisationen. TOPmanager® er intuitiv og visheden om at alt omkring ledelsessystemet er...

Hvad kan ændres i TOPmanager®?

TOPmanager® er et standardsystem. Det betyder, at principper og regelsæt for dokumentstyring, kladdehøring, dokumenter i træning, afvigelsesregistrering, styring af forbedringer, risikoanalyser, styring af audits og alle de øvrige moduler er programmeret...

API – data mellem TOPmanager® og andre systemer

API - Application Programming InterfaceDet er muligt at udveksle data mellem TOPmanager® og andre systemer ved hjælp af en specialprogrammering.Hvis I ønsker at dele data mellem eksempelvis e-conomic og TOPmanager® eller Business Central og TOPmanager® tilbyder vi at...

Hvad gør jeg hvis der vises en forkert tjekliste på et task?

Du kan desværre opleve, at din browser spiller dig et puds. Forstået på den måde, at har du arbejdet intensivt med tjeklister, skabt nye tjeklister eller redigeret tidligere tjeklister kan du opleve - helt afhængig af din pc eller mac - at der vises en...

Hvordan får jeg notifikationer fra TOPmanager®

TOPmanager® udsender 2 typer af notifikationer for at hjælpe brugerne med at bevare overblikket og indfri de fastlagte deadlines.Opsætningen af notifikationer i TOPmanager® er designet til løbende at overvåge deadlines inden for en lang række områder....

Hvordan kan TOPmanager® interagere med mit ERP-system?

Det er muligt at få TOPmanager® til at interagere (hente data) med virksomhedens ERP-system og dermed understøtte det øgede krav om digitalisering og integration mellem IT-systemer. Integration kan medvirke til både kvalitetssikring af de anvendte data, hindring af...

Hvad indeholder TOPmanager?

Softwareprogrammet indeholder forskellige elementer, som alle taler sammen. Når du arbejder i TOPmanager® oplever du nem styring af eksempelvis:Dokumenter og automatisk versionsstyring.Mulighed for at arbejde med flowdiagrammer i dokumenterneElektronisk...

Hvem er TOPmanager® primært målrettet til?

Softwaren er udviklet og målrettet til at varetage behovene for et elektronisk ledelsessystem i alle typer af organisationer. I organisationer med over 1.000 aktive brugere har vi muligheder for at tilbyde specialopsætninger. En specialopsætning kan ske på...

Hvad gør jeg hvis jeg gerne vil have min egen sprogversion?

Vi opretter dig som ny kunde med den aftalte sprogversion, men denne kan nemt ændres til et andet sprog, hvorefter alle softwareoverskrifter skifter til det valgte sprog. Du har også mulighed for at få udviklet din egen sprogversion af TOPmanager® -...

Hvilke standarder er allerede en del af TOPmanager®?

Du har mulighed for at koble dine forretningsgange og instruktioner sammen med afsnit i forskellige standarder. Følgende standarder er allerede en integreret del af TOPmanager®:ISO 1090-1:2012ISO 3834-2ISO 9001:2015ISO 14001:2015ISO 13485:2016ISO...

Hvordan får jeg en speciel standard ind i TOPmanager®?

Såfremt du ønsker at benytte en anden ISO standard, som endnu ikke er en del af TOPmanager®, er du velkommen til at kontakte os, så vi har mulighed for at tilføje den ønskede standard til TOPmanager®.Efter vi har tilføjet standarden til dit Kunde-ID kan du...

Hvad koster det at benytte TOPmanager®

Prisen på TOPmanager® er sammensat af én årlig systemlicens på softwaren samt en licenspris pr. bruger, som er oprettet i systemet.Vores priser er yderst konkurrencedygtige i forhold til andre systemløsninger på markedet.TOPmanager® indeholder altid...

Kan Task Manageren påminde mig automatisk

Task Manageren har mulighed for at generere mails automatisk til de personer, som I har besluttet, der skal administrere opgaverne i Task Manageren. På den måde adviseres de ansvarlige brugere i god tid inden deadline. Opgaven fremgår også af...

Hvordan kan jeg organisere mine blanketter/skemaer

Du kan nemt inddele din Blanket-mappe i undermapper. I den underliggende mappe fremgår det tydeligt, hvilke blanketter der ligger i den enkelte undermappe. Det kan ses på oversigten.Selve opdelingen i undermaper sker i Admin modulet ved feltet Upload til...

Hvordan overvåges driftsstabiliteten

I TOPmanager® har vi valgt at overvåge webstedets driftsstabilitet døgnet rundet 365 dage om året. Det gør vi via den særlige overvågningstjeneste Hyperspin.Brugernes elektroniske adgang til webstedet (login) kontrolleres hvert 3. minut døgnet rundt. Det sker ved at...

Kan håndværksvirksomheder også have fordele af TOPmanager®?

Ja - håndværksvirksomheder kan også have stor gavn af at anvende TOPmanager®.I TOPmanager® kan styres arbejdsgange for kundebetjening, tilbudsskabeloner, indkøbsrutiner, opgavebeskrivelser, personalehåndbog, leverandørerkontakter, særlige kundeforhold,...

Hvem har skabt TOPmanager® – og hvem står bag?

TOPmanager® er skabt af mennesker med mange års praktisk erfaring fra kvalitetsledelse og LEANLasse Ahm er adm. direktør, uddannet Lead Auditor i kvalitets- og miljøledelse, medicinsk udstyr, fødevaresikkerhed og IT- og informationssikkerhed er idémanden...

Kan afvigelser udtrækkes til en Excel-fil (CSV-fil)?

Ja, det er muligt for dig at arbejde videre med dit udtræk over afvigelser i et Excel regneark. Mange brugere har ønsket muligheden for at arbejde videre med udtrækket af afvigelser i Excel og dette ønske har vi naturligvis tilgodeset.Sådan gør du..Når du...

EU-persondataforordningen – Hvem er dataansvarlig?

Den 25. maj 2018 trådte den nye EU-persondataforordning i kraft i hele EU. EU-persondataforordningen indeholder skrappere krav til registrering, styring og håndtering af persondata. Der skelnes blandt andet mellem "Dataansvarlige" og "Databehandlere"....

Hvordan styres rettigheder i HR-modulet til at se stamkort

I HR-modulet er der taget højde for at kun de medarbejdere i organisationen, som er direktører, HR-ansvarlige eller har personaleansvar, kan se og redigere medarbejdernes stamkort. Den største udfordring i et HR-system er netop at sikre, at oplysninger om medarbejdere...

Hvordan vises mærkedage i HR-modulet

Alle brugere (med undtagelse af gæst-niveau) kan trække en oversigt over fødselsdage og jubilæer. Fødselsdage og jubilæer, som skal vises på oversigten, fastsættes af superbrugerne. Mærkedage, som endnu ikke er oprundet, er angivet med sort tekst (TOPmanager®...

Hvem har adgang til medarbejderstamkort?

Ved opstart i TOPmanager® defineres begreberne "Direktør" og "HR-ansvarlig" i samarbejder med udbyderen af TOPmanager®. Der kan oprettes flere "Direktør"-er og "HR-ansvarlig"-e med disse rettigheder."Direktør" og "HR-ansvarlig" er det øverste niveau i HR-modulet....

Hvad indeholder HR-modulet?

HR-modulet gør det enkelt at styre medarbejdernes kompetencer. Hver bruger (medarbejder) har et stamkort med relevante oplysninger på medarbejderen. Eksempelvis adresse, navne og telefonnumre på medarbejderens pårørende, udleverede effekter, faglige mål og personlige...

Oversigt over vejledninger

Her finder du oversigten over vejledninger, vi har udarbejdet for softwareløsningen TOPmanager®.For at tilgå vejledningerne skal du være oprettet som bruger og logge ind i TOPmanager® (se ovenfor - LOGIN)Sådan anvender du samtykkeerklæringer (accept for registrering...

Hvordan er dine data sikret? – Backups og opbevaring af data

Backup procedurer og sikring af data - Cloud Server (DanDomain A/S)DanDomain A/S oplyser følgende pr. 9. december 2020 omkring virksomhedens sikring af data:Tager DanDomain daglig backup ?DanDomain tager dagligt backup af alle vores systemer og kan dermed hurtigt lave...