+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Glemt login?

Har du glemt dine login informationer skal du kontakte en TOPmanager® superbruger i din virksomhed.

Forgot login?

If you have forgotten your login information, you must contact a TOPmanager® super user in your company.

Login vergessen?

Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen vergessen haben, müssen Sie sich an einen TOPmanager®-Superuser in Ihrem Unternehmen wenden.

Glömt inloggning?

Om du har glömt din inloggningsinformation, kontakta en TOPmanager® superanvändare på ditt företag.

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

6. november 2023
Nem adgang til andre personalestamkort. Nu er det nemt at få adgang fra ét personalestamkort til et andet personalestamkort. Når du står på et medarbejderstamkort kan du via det øverste ikon vælge én af de øvrige medarbejderstamkort du har adgang til. 
Endnu flere filtyper kan uploades til mappen Dokumentation, afvigelser, forbedringer og risikoanalyse. Omfanget af filtyper, som kan uploades til mappen dokumentation, er udvidet til nu at omfatte 18 forskellige filtyper. Se typerne i vejledningerne. 
Seneste rettelser - Gå endnu længere tilbage i tiden. Knappen "Seneste rettelser" har tidligere vist de 100 seneste rettelser. Men der kan i enkelte tilfælde være behov for at gå endnu længere tilbage end de seneste 100 rettelser. Derfor viser "Seneste rettelser" nu rettelser de seneste 12 måneder, hvorefter det er muligt, at fremkalde tidligere rettelser yderligere 12 måneder tilbage og herefter yderligere 12 måneder tilbage etc.  

 

18. juni 2023
Nem overdragelse af dokumenter, kladder i høring, dokumenter i træning, tasks etc. fra en bruger til en anden bruger. Nu er det nemt at ændre ejerskabet fra én bruger til en anden bruger ved jobskifte og organisationsændringer. At overflytte alt på én gang er ikke hensigtsmæssigt. Derfor har vi sikret overflytning af de enkelte elementer hver for sig. Superbrugere kan overflytte systemdata mens brugere på det øverste HR-niveau kan overflytte personale fra én personaleansvarlig (bruger) til en anden bruger. 
Få nemt et overblik over en brugers status på igangværende og kommende aktiviteter. Superbrugere har mulighed for at skabe sig et overblik over en brugers ejerskabe og status på dennes ejerskaber og aktiviteter inden flytningen. Det er nemt og gøres ved at klikke på knappen Overdrag: Ansvar og brugere. Hvert område skal overdrages for sig. Områderne er opdelt i følgende overdragelser: Dokumenter, Granskninger Igangværende kladder i høring / igangværende træninger, Task (aktive og inaktive tasks) og Personaleansvarlig (aktive og inaktive brugere). Hver overdragelse af et område skal begrundes.
Nem billed- og filsøgning - når et billede skal udskiftes i et dokument. Nu er det nemt at søge efter et billede eller fil og få oplyst i hvilke dokumenter billedet indgår og/eller til hvilken afvigelse, forbedring, risikoanalyse eller task, som billedet eller filen er vedhæftet. 

 

22. april 2023
Nem tilknytning af nye brugere til eksisterende brugergruppe. Det er blevet nemt ved oprettelse af ny bruger at markere de brugergrupper, som den nye bruger skal være en del af. Dette sker samtidig med oprettelsen. Dette er relevant ved oprettelse af nye brugere og/eller superbrugere. Har du ikke allerede oprettet brugergrupper, så kan det være en klar fordel, at begynde at anvende denne feature.
Stram styring af Taskmanageren. Anvendelsen af taskmanageren er blevet endnu mere skarp. For at sikre korrekt oprettelse af task, aktivering af task og oprettelse af første registrering er processen ved brugen af taskmanageren blevet optimeret.
 

 

6. marts 2023
Sikring af indtastninger i Task manageren. Task manageren gjort mere brugervenlig med information undervejs i indtastningsprocessen. Brugeren orienteres løbende ved brugen ligesom eventuelle afbrydelser i processen tydeligt fremgår på stamkortet og i registreringen. Ændringen har til formål at minimere fejlregistreringer i taskmanageren og at kortlægge brugere, som har påbegyndt task uden at færdiggøre disse opgaver samt at dokumentere alle ændringer.
Løbende status om tasket er aktivt og næste aktivitet er planlagt. Øverst orienteres løbende med tekster om det aktuelle task er aktivt og om næste aktivitet er planlagt eller ikke planlagt.  Denne information skal medvirke til at brugeren er orienteret om at tasket er korrekt udfyldt og næste aktivitet er planlagt eller at tasket IKKE er korrrekt udfyldt og at næste aktivitet derfor ikke er planlagt. 

 

25. januar 2023
Redigering af dokumenter. En væsentlig ændring er implementeret i forbindelse med redigering af forretningsgange (procedurer, SOP'er), instruktioner, afvigelser, forbedringer, auditprogrammer, tjeklister og auditrapporter. Ændringen er implementeret for at sikre, at kun én bruger ad gangen kan åbne og redigere det samme dokument, samme afvigelse,
samme forbedring eller samme auditdokument (program, tjekliste og/eller auditrapport). Du aktiverer redigering og skal huske at afslutte redigeringen igen.
På forsiden vises om en afvigelse eller forbedring redigeres i øjeblikket. Holdes cursoren henover "E" vises hvem der redigerer og hvornår redigeringen er påbegyndt. Dette giver viden om at en bruger ikke kan redigere denne afvigelse i øjeblikket da redigering allerede er igang af en anden bruger.  

 

25. november 2022
Bedre visning på PC/mac når dokumenter sendes i træning. Nu er visningen blevet optimeret i forbindelse med dokumenter, som sendes i træning. Kvittering for "Læst og forstået" skal fremover foretages i bunden af dokumentet. Dette skal medvirke til at brugerne har gennemgået hele dokumentet inden kvitteringen. 
Afslut flere igangværende træninger på én gang. Nu er det muligt, at afslutte flere træninger på én gang. Dette er særligt tidsbesparende når mange træninger er i gang på én gang. Alle træninger, som er klar til afslutning, er markeret med et grønt tjektegn. Disse træninger kan nu afsluttes på én gang ved at klikke på den nye knap "Afslut træninger". Ønsker I ikke at afslutte én eller flere af disse træninger (eventuelt fordi I ønsker at koble yderligere én eller flere træningspartnere på en igangværende træning), fjernes markeringen i i boksen på oversigten inden der trykkes på knappen "Afslut træninger".
Bedre visning af alle dokumenter på smartphones - også ved kladder i høring og dokumenter i træning. Mobilvisningen af dokumenter er blevet optimeret. Nu tilpasses dokumenterne skærmen på den enkelte smartphone. Ved visning på smartphone skal mobilen således ikke længere vendes (i bredformat) for optimal visning af dokumenter. Kommentarer ved kladder i høring foregår ligeledes i en dialogboks som vises nederst på mobiltelefonens skærm. Denne ændring gør beskrivelsen af mulige kommentarer fra høringspartnerne nem og enkel. På samme måde vises knappen "Læst og forstået" i bunden af dokumentet indtil knappen er aktiveret.
Automatisk tælling af dage siden seneste hændelse – Infoboard. Det er nu muligt at indsætte en TOPmanager® Infoboard side som automatisk tæller op fra en valgt dato. Funktionen kan med fordel anvendes når du ønsker at oplyse om antallet af dage siden seneste arbejdsulykke eller lignende.
Dokumentér at du selv er blevet trænet. Nu er det muligt at vælge sig selv som træningspartner. Er du ansvarlig for en træning kan du nu også vælge dig selv som træningspartner og på den måde dokumentere at du også selv er blevet trænet i et dokument.