+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

Glemt login?

Har du glemt dine login informationer skal du kontakte en TOPmanager® superbruger i din virksomhed.

Forgot login?

If you have forgotten your login information, you must contact a TOPmanager® super user in your company.

Login vergessen?

Wenn Sie Ihre Anmeldeinformationen vergessen haben, müssen Sie sich an einen TOPmanager®-Superuser in Ihrem Unternehmen wenden.

Glömt inloggning?

Om du har glömt din inloggningsinformation, kontakta en TOPmanager® superanvändare på ditt företag.

Planlagte opdateringer:

Der er ikke fastlagt datoer for nye opdateringer. 

Seneste 6 opdateringer:

22. april 2023
Nem tilknytning af nye brugere til eksisterende brugergruppe. Det er blevet nemt ved oprettelse af ny bruger at markere de brugergrupper, som den nye bruger skal være en del af. Dette sker samtidig med oprettelsen. Dette er relevant ved oprettelse af nye brugere og/eller superbrugere. Har du ikke allerede oprettet brugergrupper, så kan det være en klar fordel, at begynde at anvende denne feature.
Stram styring af Taskmanageren. Anvendelsen af taskmanageren er blevet endnu mere skarp. For at sikre korrekt oprettelse af task, aktivering af task og oprettelse af første registrering er processen ved brugen af taskmanageren blevet optimeret.
 

 

6. marts 2023
Sikring af indtastninger i Task manageren. Task manageren gjort mere brugervenlig med information undervejs i indtastningsprocessen. Brugeren orienteres løbende ved brugen ligesom eventuelle afbrydelser i processen tydeligt fremgår på stamkortet og i registreringen. Ændringen har til formål at minimere fejlregistreringer i taskmanageren og at kortlægge brugere, som har påbegyndt task uden at færdiggøre disse opgaver samt at dokumentere alle ændringer.
Løbende status om tasket er aktivt og næste aktivitet er planlagt. Øverst orienteres løbende med tekster om det aktuelle task er aktivt og om næste aktivitet er planlagt eller ikke planlagt.  Denne information skal medvirke til at brugeren er orienteret om at tasket er korrekt udfyldt og næste aktivitet er planlagt eller at tasket IKKE er korrrekt udfyldt og at næste aktivitet derfor ikke er planlagt. 

 

25. januar 2023
Redigering af dokumenter. En væsentlig ændring er implementeret i forbindelse med redigering af forretningsgange (procedurer, SOP'er), instruktioner, afvigelser, forbedringer, auditprogrammer, tjeklister og auditrapporter. Ændringen er implementeret for at sikre, at kun én bruger ad gangen kan åbne og redigere det samme dokument, samme afvigelse,
samme forbedring eller samme auditdokument (program, tjekliste og/eller auditrapport). Du aktiverer redigering og skal huske at afslutte redigeringen igen.
På forsiden vises om en afvigelse eller forbedring redigeres i øjeblikket. Holdes cursoren henover "E" vises hvem der redigerer og hvornår redigeringen er påbegyndt. Dette giver viden om at en bruger ikke kan redigere denne afvigelse i øjeblikket da redigering allerede er igang af en anden bruger.  

 

25. november 2022
Bedre visning på PC/mac når dokumenter sendes i træning. Nu er visningen blevet optimeret i forbindelse med dokumenter, som sendes i træning. Kvittering for "Læst og forstået" skal fremover foretages i bunden af dokumentet. Dette skal medvirke til at brugerne har gennemgået hele dokumentet inden kvitteringen. 
Afslut flere igangværende træninger på én gang. Nu er det muligt, at afslutte flere træninger på én gang. Dette er særligt tidsbesparende når mange træninger er i gang på én gang. Alle træninger, som er klar til afslutning, er markeret med et grønt tjektegn. Disse træninger kan nu afsluttes på én gang ved at klikke på den nye knap "Afslut træninger". Ønsker I ikke at afslutte én eller flere af disse træninger (eventuelt fordi I ønsker at koble yderligere én eller flere træningspartnere på en igangværende træning), fjernes markeringen i i boksen på oversigten inden der trykkes på knappen "Afslut træninger".
Bedre visning af alle dokumenter på smartphones - også ved kladder i høring og dokumenter i træning. Mobilvisningen af dokumenter er blevet optimeret. Nu tilpasses dokumenterne skærmen på den enkelte smartphone. Ved visning på smartphone skal mobilen således ikke længere vendes (i bredformat) for optimal visning af dokumenter. Kommentarer ved kladder i høring foregår ligeledes i en dialogboks som vises nederst på mobiltelefonens skærm. Denne ændring gør beskrivelsen af mulige kommentarer fra høringspartnerne nem og enkel. På samme måde vises knappen "Læst og forstået" i bunden af dokumentet indtil knappen er aktiveret.
Automatisk tælling af dage siden seneste hændelse – Infoboard. Det er nu muligt at indsætte en TOPmanager® Infoboard side som automatisk tæller op fra en valgt dato. Funktionen kan med fordel anvendes når du ønsker at oplyse om antallet af dage siden seneste arbejdsulykke eller lignende.
Dokumentér at du selv er blevet trænet. Nu er det muligt at vælge sig selv som træningspartner. Er du ansvarlig for en træning kan du nu også vælge dig selv som træningspartner og på den måde dokumentere at du også selv er blevet trænet i et dokument. 

 

28. september 2022
Hurtig optælling af dokumenter. Nu er det muligt hurtigt at skabe et overblik og få optalt omfanget af samtlige dokumenter. Optællingen deles mellem implementerede dokumenter og ikke-implementerede dokumenter / kladder.
Print af Forbedringer viser nu al tekst. Printer man en Forbedring vises nu al tekst under de enkelte felter i forbedringsformularen. Tidligere fremgik kun en begrænset del af teksten (den synlige del i formularerne). Ændringen betyder, at når du printer en forbedring, så medtages al relevant information i forbedringen inklusiv alle kommentarer, tilføjelser etc. 
TOPrecord® - Cp og Cpk-værdier beregnes automatisk ved procesregistreringer. Nu er der tilføjet information om Cp (proces kapabilitet) og Cpk-værdier (proces kapabilitetsindex) ved opgørelsen over procesregistreringer i TOPrecord®. Viden om Cp og Cpk er yderst nytttig viden ved kvalitetsregistreringer af masseproduktion. Cp og Cpk giver information om spredningen af batchen og batchens placering mellem tolerancegrænserne. Cp fortæller om spredningen i den enkelte batch. Cpk fortæller om i hvilken grad den samlede batch holder sig inden for tolerancegrænserne. 

9. september 2022
Internt felt på afvigelsesformularen. Nu er der etableret et nyt internt felt på afvigelsesformularen. Feltet bruges eksempelvis til at notere relevante detaljer for sagen, som ikke kan kategoriseres til de øvrige felter. Eksempelvis eventuelle tvivlsspørgsmål, oplyste detaljer overfor kunde/leverandør, årsager til afvisning af afvigelsen/sagen eller andre noter, der er væsentlige for videndeling internt i organisationen.
Kopier risikoanalyse til en anden model end den først anvendte model. Nu er det muligt at kopiere en risikoanalyse og få lagt denne kopi over i  en anden model end den model som analysen oprindeligt er skabt i. Dette er en klar fordel, hvis du eksempelvis har dokumenteret en risikoanalyse i den enkle model 1 (sandsynlighed x konsekvens) og ønsker at bruge den mere understøttende model 2 FMEA (sandsynlighed x konsekvens x opdagelse).
Mere information om samlede risici. Nu suppleres risikoanalyser også med detaljer om antallet af risikoelementer, der er røde, gule, orange (ved HACCP-modellen) samt grønne. Det er således muligt, at se fordelingen af risikoelementerne ligesom det er muligt, at se gennemsnittet af risikoelementerne. 
Logning af ændringer i risikoanalyser. Vi har implementeret log/historik på risikoanalyserne. Det nu er tydeligt at dokumentere enhver rettelse i risikoanalyserne. Loggen dokumenterer hvem og hvornår rettelser er foretaget og hvilke risici, der er justeret, mitigeret, delprocesser som er tilføjet eller fjernet, ændringer i konklusion eller beskrivelser, filer som er vedhæftet eller slettet, forbedringer som er oprettet etc.
Samtykkeerklæringer på engelsk, tysk og svensk. Nu er det muligt at implementere TOPmanager®'s forslag til samtykkeerklæringer på engelsk, tysk og svensk. Du kan hente et forslag til en samtykkeerklæring på netop det sprog, som jeres TOPmanager® system er sat op til som standard. 

 

1. juni 2022
Nye rapporter for auditorer. Auditorerne i organisationen (Lead Auditor, Auditor og Auditor Trainee) kan generere 2 nye rapporter når de kigger ind i auditplanen.

Rapport Auditplan: Her er det muligt, at få det forkromede overblik over resultaterne af en auditplan. Denne rapport er en stor hjælp til at se det samlede resultat af auditplanen - omfang af audits og antallet af afvigelser og forbedringer. Status på de rejste afvigelser og forbedringer vises også i rapporten.
Rapport Ikke planlagt aktivitet: Her er det muligt, at få overblikket over de samarbejdspartnere, processer, interne afdelinger, fokusområder i standarderne, som endnu ikke er planlagt i auditplanen. Denne rapport giver således auditorerne grundlaget for at vurdere om de resterende områder skal planlægges til at blive auditeret. Alle planlagte aktiviteter i de medtagne audits vises ikke i rapporten. Alle aktiviteter, som endnu ikke er planlagt, vises i rapporten.