+45 56 29 72 36 mail@topmanager.dk

TOPmanager® er en smart og brugervenlig løsning til virksomheder, der har brug for et effektivt ledelsessystem. Softwaren indeholder enkel styring af dokumenter, afvigelser, forbedringsforslag og opgaver, som løbende vender tilbage – eksempelvis kalibrering, lovpligtige eftersyn, service og vedligehold etc. TOPmanager® indeholder også et modul for risikoanalyser, et HR-modul til styring af medarbejdernes kompetencer, mærkedage, faglige- og personlige mål, et Audit-modul samt et Infoboard til vidensdeling, elektronisk opslagstavle og målstyring.

Lasse Ahm, Ejerleder og grundlægger af softwareløsningen TOPmanager®

TOPmanager® er skabt af mennesker med mange års praktisk erfaring fra kvalitetsledelse og LEAN

TOPmanager® er skabt af mennesker, som er uddannede Lead Auditorer og har mere end 30 års praktisk erfaring med ledelsessystemer. Disse erfarne konsulenter ved om nogen, hvilke krav et ledelsessystem skal opfylde for at være intuitivt for brugerne, nemt at arbejde med, fungere effektivt og have tilstrækkelig “gennemsigtighed” for at skabe tillid i organisationen.

Fordelene ved TOPmanager®

TOPmanager® indeholder mange forskellige elementer, som alle taler sammen.

Når du arbejder i TOPmanager® oplever du nem styring af dokumenter, kladder i høring, dokumenter i træning, håndtering af afvigelser, årsagsanalyseværktøjer, forbedringer, risikoanalyser, tilbagevendende tasks (opgaver), turtle-diagrammer, auditplaner, -tjeklister og auditrapporter, HR-kompetencestyring samt opslagstavle og målstyring og grafvisning på infoboards. Kort sagt alle de elementer du har brug for i en certificerbar virksomhed.

 

WEB-baseret løsning

Tag med på arbejde i TOPmanager® (Se videoen)

TOPmanager® er et web- og browserbaseret ledelsessystem. Systemet kan vises i anerkendte browsere som Google Chrome, Safari, Edge eller Firefox. Der tages back up flere gange dagligt. Dine data er derfor godt sikret på servere i Danmark.

Endvidere er der mulighed for at brugere med ledelsens accept kan have beføjelser til at kunne downloade registreringer i ledelsessystemet eller dele heraf til jeres egen server. Det kalder vi compliance og mulighed for at I som virksomhed har en kopi af jeres egne data. 

 

Den primære målgruppe for TOPmanager®

Softwaren er udviklet og målrettet til at varetage behovene for et elektronisk ledelsessystem i alle typer af virksomheder / organisationer.

 

PC, MAC, Tablets og Smartphones

Smart og intuitiv mobilvisning (Se videoen)..

Programmet kan anvendes på alle devices på internettet. TOPmanager® har en særlig god og intuitiv visning på Smartphones. Det er nemt for brugerne på farten at læse dokumenter, oprette afvigelser, udføres eftersyn etc. Klik på billedet og se den lille video af Smartphonevisningen. 

 

Integration mellem TOPmanager® og jeres ERP-system

Det er muligt at få TOPmanager® til at interagere (hente data) fra virksomhedens ERP-system og dermed understøtte det øgede krav om digitalisering og integration mellem IT-systemer. Integration kan medvirke til både kvalitetssikring af de anvendte data, hindring af dobbelt- og/eller fejlindtastniger ligesom det kan medvirke til øget effektivisering. Læs mere om integration mellem systemer her

 

Afvigelser

I TOPmanager® er det nemt at registrere en afvigelse. Det kræver kun få klik, så er afvigelsen registreret og blevet en del af systemet. Da oprettelse sker nemt, er incitamentet stort for at alle medarbejdere opretter afvigelser, som de enten selv eller en kollega kan arbejde videre med.

 

Forbedringer

Download vores brochure om TOPmmanager®

Forbedringer og styring af forbedringsforslag er væsentlig for alle i organisationen. I TOPmanager® er det nemt at registrere forbedringsforslag. Det kræver kun få klik, så er forbedringsforslaget registreret og blevet en del af systemet.Task Manager

Task Manager er et redskab til at styre tilbagevendende aktiviteter i virksomheden. Det kan for eksempel være kalibrering af måleudstyr, service og vedligehold af maskiner, lovpligtige eftersyn af stiger, kabeltromler og andet, som kræver lovpligtigt eftersyn, gennemgang af bygninger og udstyr og meget andet.

 

Auditmodul

Auditmodulet indeholder styring af Lead Auditorer, Auditorer og Audit Trainees, fastlæggelse af rammer for interne- og eksterne audits, detailprogrammer, auditplaner, standardtjeklister, skildpaddediagrammer (Turtle-diagrammer), score samt auditrapporter.

Det er nemt at oprette afvigelser og forbedringsforslag, mens du er i gang med at skrive selve auditrapporten.

Du har også mulighed for at opbygge dine egne standardtjeklister med spørgsmål som du ofte benytter.

I tjeklister og auditrapporter har du mulighed for reference til ISO-standardernes punkter, til jeres processer og/eller til virksomhedens versionsstyrede dokumenter.

 

Krydsreference matrix

Du kan nemt bevare overblikket over om alle punkter i standarderne er indbefattet i dit ledelsessystem.

 

HR-modulet

HR-modulet gør det enkelt at styre medarbejdernes kompetencer. Hver bruger (medarbejder) har et stamkort med relevante oplysninger på medarbejderen.

Kompetencer – faglige og sociale kompetencer

Der kan der trækkes kompetencematrix ud på alle brugere (med undtagelse af gæst-niveau), hvor de enkelte værdier er omsat til farver.

Den personaleansvarlige fastsætter det faglige kompetenceniveau
og niveauet for de sociale kompetencer. De faglige kompetencer er opdelt i en række delprocesser, som er defineret af superbrugere og niveauet fastsættes ud for de enkelte delprocesser.

 

Mærkedage

Alle brugere kan trække en oversigt over fødselsdage og jubilæer. De fødselsdage og jubilæer, som skal vises på oversigten, fastsættes af superbrugerne.

 

Infoboard

TOPmanager® indeholder et smart infoboard, hvor du kan bestemme individuelle visninger for brugerne og på infoskærme rundt omkring i virksomheden. Hver infoskærm oprettes som individuel bruger og giver således individuelle muligheder for visninger. Infoskærme viser alene infoboardet og kan ikke anvendes til at surfe rundt i det øvrige system.

 

Sprogversioner

Softwaren eksisterer i flere sprog. I øjeblikket tilbydes TOPmanager® i følgende sprogversioner Dansk, Engelsk, Tysk, Svensk og Finsk.
Du har også mulighed for at få udviklet din egen sprogversion af TOPmanager® – eksempelvis spansk, portugisisk, polsk eller fransk.

 

Validering af TOPmanager®

TOPmanager® er valideret og valideres løbende ved væsentlige ændringer i softwaren. En omfattende afprøvning gennemføres af alle funktioner i programmet ligesom vi vurderer softwareløsningens visuelle udtryk ved disse valideringen. Vores test- og valideringsrapporter udvikles løbende og vi udarbejder en samlet oversigt “Konklusion for validering” efter hver validering. Læs mere om validering af TOPmanager® her

 

Overensstemmelse med FDA’s Title 21 CFR Part 11 (krav til elektroniske ledelsessystemer)

Certificeringsbureauet Avancert har fundet softwareløsningen TOPanager® i overensstemmelse med kravene i FDA’s Title 21 CFR Part 11 vedrørende elektroniske ledelsessystemer. Læs mere om overensstemmelseserklæringen her. 

 

Få mere information

Er du interesseret i at høre mere om TOPmanager®, så kontakt os på mail eller ring til os på telefon 56 29 72 36.
Vi kan svare på dine spørgsmål over telefonen eller aftale et uforpligtende møde hos dig, hvor du kan se programmet og fornemme mulighederne for dig og din virksomhed